Utveckling av Kungsbacka torg

Kungsbacka kommun ska utveckla Kungsbacka Torg för att förbättra upplevelsen för våra invånare och besökare.

Kort fakta

Projekt: Kungsbacka Torg
Detta planerar vi: Utveckling av torget
Typ av projekt: Planering och gestaltning

Mer om projektet

Projektet med att utveckla torget är ett så kallat målsökande arbete som innebär att vi hämtar in information om vilka behov våra invånare och besökare har av ett torg. Sedan bearbetar vi och tolkar denna information för att hitta ett bra vägval för hur det framtida torget kommer att utformas. Det målsökande arbetet gör vi i tät dialog med våra invånare, boende i närheten, fastighetsägare och näringsliv bland andra.

Vlogg om utvecklingen av torget

Under arbetet med torget så gör vi varannan vecka en vlogg för att dela med oss om hur vi ligger till i processen, vad vi har gjort för arbetet och vad som är nästa steg. Vårt mål är att lägga ut en vlogg varannan vecka. I den första vloggen får du höra vår projektledare Henrik och tjänstedesigner Markus berätta mer om projektet.

Vlogg nummer 2, 22 september

I den andra vloggen om Kungsbacka torg berättar Henrik och Camilla om de dagens workshop som är tillsammans med elever från Vittraskolan samt vad som väntar härnäst.

Vlogg 1, 7 september

I den första vloggen får du höra vår Henrik, som är projektledare, och Markus, tjänstedesigner, berätta mer om uppstarten av projektet.

Var med och forma torget med oss!

Du har nu möjlighet att lämna dina synpunkter på Kungsbacka torgs utveckling. Du kan antingen fylla i formuläret här digitalt. Vi finns även tillgänglig på Kungsbacka Live på måndagar och tisdagar om du vill träffa oss där.

Öppettider för Kungsbacka Live

Öppettider för Kungsbacka Live

Onsdag-fredag: 11-16
Lördag: 11-15

Plats

Kungsmässan, rummet ligger på entréplan precis vid den södra entrén.

Dina synpunkter är värdefulla för oss och kommer att användas som underlag för det fortsatta arbetet med torgets utformning. Tillsammans kan vi göra Kungsbacka torg till en plats som vi alla trivs på!


Hur brukar du ta dig till torget?
Hur brukar du ta dig till torget?


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Om du vill att vi ska kunna kontakta dig för följdfrågor får du gärna lämna dina kontaktuppgifter.

Tidplan

Under september fram till december 2023 gör vi det första steget i vårt målsökande arbete. I januari 2024 tar vi beslut om hur det fortsatta arbetet kommer att fortlöpa.