Utbyggnad av verksamheter i Varla

Nu kan du tycka till!

Granskning pågår mellan 29 november och 20 december 2022

Detaljplanen syftar till att ge en ökad byggrätt för befintliga fastigheter och skapa en mer stadsmässig utformning av bebyggelse ut mot Varlavägen.

Planområde för utveckling av verksamheter i Varla industriområde

Kort fakta

Fastighet: Varla 6:17, 6:18 och 6:22
Användning: verksamhetsområde med stadsmässig utformning
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Nu kan du tycka till om förslag till detaljplan för verksamheter inom Varla 6:17, 6:18 och 6:22 i Kungsbacka. Granskningen pågår mellan 29 november och 20 december 2022. Handlingarna finns här på webben under rubriken dokument och i stadshusets entré.

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 20 december 2022. Vi ser gärna att du i första hand använder vår e-tjänst för att skicka in dina synpunkter.

När du lämnar synpunkt

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Beskrivning

Idag består området av småskaliga verksamheter som exempelvis bensinmack, pizzeria, kontorslokaler med mera inom Varla 6:17 och 6:18 samt av mer storskalig verksamhet/industri inom Varla 6:22 där Gunry tidigare bedrev sin verksamhet.

Detaljplanen syftar till att ge en ökad byggrätt för befintliga fastigheter för att möjliggöra en utveckling av ytterligare verksamheter inom området.

Detaljplanen syftar även till att skapa en mer stadsmässig utformning av bebyggelse, parkering och skyltning ut mot Varlavägen som är utpekad som en av stadens entréer där extra omsorg ska läggas på gestaltning inom Kungsbacka.

Marken inom planområdet ägs av två privata fastighetsägare samt av Kungsbacka kommun som äger Kabelgatan.

Bakgrund

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 26 november 2020 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för verksamheter inom Varla östra verksamhetsområde för fastigheterna Varla 6:17, 6:18 och 6:22 i Kungsbacka.

Bröderna Henrikssons Stenhuggeri kommer flytta sin verksamhet till fastigheten Varla 6:22 (nuvarande lokaler för Gunry) från deras nuvarande lokalisering vid Industrigatan, inom kvarteret Gjutaren, som istället ska utvecklas med bostadsbebyggelse.

För att möjliggöra en flytt av verksamheten krävs en ändring av nuvarande detaljplan och för att göra bebyggelsen anpassad efter de behov som finns för verksamheten.

Dokument

Tidplan

  • Samråd, kvartal tre 2021
  • Granskning, kvartal fyra 2022
  • Antagande, kvartal två 2023

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.