Tennishall i Björkris

Kungsbacka kommun har startat arbetet med att ta fram en detaljplan för tennisverksamhet inom fastigheten Skårby 3:4 i Björkris, Kungsbacka stad.

Planområde för den nya tennishallen i Björkris

Kort fakta

Fastighet: Skårby 3:4
Användning: tennishall
Område: Björkris

Aktuellt

Just nu arbetar vi med att ta fram förslag till detaljplan för tennishall inom fastigheten. I ett första skede kartläggs förutsättningarna för byggnation inom området och i förhållande till omgivningen. Därefter tar vi fram planhandlingar och dessa skickas ut på samråd under 2024.

Beskrivning

Kungsbacka tennisklubb växer och är i behov av nya lokaler då befintlig lokal är för liten samt att delar av den är på tidsbegränsat bygglov. Klubben vill uppföra en ny större anläggning då antalet medlemmar har ökat och de har ett behov av fler banor för att kunna bedriva sin verksamhet.

Kungsbacka tennisklubb beviljades bygglov för en ny tennishall, 2021. Bygglovet överklagades och Länsstyrelsen beslutade att upphäva bygglovbeslutet. Området behöver utredas ur ett vidare perspektiv och därför har kommunen beslutat (kommunstyrelsen 2023-03-21) att istället upprätta en detaljplan för den föreslagna tennishallen.

Tennishallen ska inrymma inomhusbanor och möjlighet till annan idrottsverksamhet.

Området ligger i Björkris, norr om handelsområdet Borgås, bakom ICA Maxi, och upptar cirka 17 000 kvadratmeter. Kommunen äger marken. Väg in till tennishallen beräknas bli från Arendalsvägen.

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2024
  • Granskning, kvartal fyra 2024
  • Antagande, kvartal ett 2025

Dokument