Tennishall i Björkris

Kungsbacka tennisklubb planerar att bygga en ny tennishall i Björkris.

Planområde för den nya tennishallen i Björkris

Kort fakta

Fastighet: Skårby 3:4
Användning: tennishall
Område: Björkris

Aktuellt

Kungsbacka tennisklubb har beviljats bygglov för en ny tennishall, 2021-10-14 BN § 274. Bygglovet har blivit överklagat och ärendet ligger hos Länsstyrelsen för handläggning och beslut väntas i oktober 2022.

Beskrivning

Kungsbacka tennisklubb växer och är i behov av nya lokaler då befintlig lokal är för liten samt att delar av den är på tidsbegränsat bygglov. Klubben vill uppföra en ny större anläggning då antalet medlemmar har ökat och de har ett behov av fler banor för att kunna bedriva sin verksamhet. Ny placering föreslås väster om Ica Maxi stormarknad, där kommunen äger marken.

Kommunstyrelsen tog beslut 17 december 2019 om att utreda plats för ny tennishall.

Trafik och planering

Infart till tennisklubben kommer att ske från Arendalsvägen i söder och det kommer inte att vara någon genomfart för biltrafik mellan Arendalsvägen och Kvarntorpsvägen. Befintlig gång- och cykelväg kommer att vara kvar och det kommer att anläggas en ny väg fram till parkeringen.

Parkering planeras i den södra delen av området och hallen direkt norröver. Utebanorna planeras väster om hallbyggnaden, och avses att omringas av exempelvis träd, buskar eller motsvarande. Tennisanläggningen bedöms bli en lämplig övergång från det befintliga verksamhetsområdet till naturområdet och bostäderna i väster

Bilden visar var den nya infarten ska gå, var hallen och dess parkering ska ligga

Dokument