Vi förnyar vatten- och avloppsledningar i Onsala

Vi förnyar äldre ledningar för att öka vatten- och avloppssystemets driftsäkerhet och tillförlitlighet. Vid förnyelse justeras eventuellt rördimensioner och förbindelsepunkter (där fastighetsägare ansluter sig).

Markering på kartbild där ledningen förnyas.

Kort fakta

Projekt: VDUF Strandkullen
Område: Onsala

Aktuellt

Arbetet är under planering.

Tidplan

  • Projektering 2024
  • Byggnation påbörjas 2025
  • Byggnation klar 2026

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.