Vi förnyar vatten- och avloppsledningar i Onsala

Vi förnyar äldre ledningar för att öka vatten- och avloppssystemets driftsäkerhet och tillförlitlighet. Vid förnyelse justeras eventuellt rördimensioner och förbindelsepunkter (där fastighetsägare ansluter sig).

Markering på kartbild där ledningen förnyas.

Kort fakta

Projekt: VDUF Strandkullen
Område: Onsala

Aktuellt

Arbetet är under projektering.

Tidplan

  • Vinter 2023/2024 projektering
  • Vår till vinter 2024 byggnation
  • Vår 2025 byggnation klar

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.