Lunnaberg, ändring av detaljplan

Nu kan du tycka till!

Samråd mellan 7 juni och 7 juli 2022

Ändring av detaljplan för bostäder inom området Lunnaberg i Vallda.

Planområdet för Lunnaberg

Kort fakta

Område: Lunnaberg i Vallda
Användning: bostäder
Typ av projekt: ändring av detaljplan

Kungsbacka kommun har påbörjat arbetet med att ta fram förslag till ändring av detaljplan V64 för bostäder inom området Lunnaberg.

Aktuellt

Nu kan du tycka till om detaljplaneförslag för bostäder inom området Lunnaberg i Vallda. Samrådet pågår mellan 7 juni och 7 juli 2022. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 7 juli 2022. Vi ser gärna att du i första hand använder vår e-tjänst för att skicka in dina synpunkter.

När du lämnar synpunkt

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Bakgrund

Byggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra detaljplanen V64 med syftet att skapa moderna och mer ändamålsenliga planbestämmelser gällande byggrätterna inom planområdet.

Kostnader i planarbetet tas ut i efterhand genom planavgift i samband med att bygglov beviljas.

Avgifter och taxor för bygglov

Dokument

Tidplan

  • Samråd, juni 2022
  • Granskning, oktober 2022
  • Antagande, december 2022

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Adress

samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka