Lunnaberg, ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan för bostäder inom området Lunnaberg i Vallda.

Planområdet för Lunnaberg

Kort fakta

Område: Lunnaberg i Vallda
Användning: bostäder
Typ av projekt: ändring av detaljplan

Kungsbacka kommun arbetar med att ta fram förslag till ändring av detaljplan V64 för bostäder inom området Lunnaberg.

Aktuellt

Samrådet av förslag till ändring av detaljplan för bostäder i Lunnaberg i Vallda har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Bakgrund

Byggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra detaljplanen V64 med syftet att skapa moderna och mer ändamålsenliga planbestämmelser gällande byggrätterna inom planområdet.

Kostnader i planarbetet tas ut i efterhand genom planavgift i samband med att bygglov beviljas.

Avgifter och taxor för bygglov

Dokument

Tidplan

  • Samråd, juni 2022
  • Granskning, mars 2023
  • Antagande, augusti 2023

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.