Ombyggnation av Iseråsskolan

Vi tar fram en detaljplan för att kunna bygga om Iseråsskolan i Onsala. Delar av de befintliga skollokalerna behöver rivas och byggas om. Den nya skolan har plats för 500 elever.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Iserås 19:1
Användning: skola/förskola
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Arbetet med att ta fram detaljplanen har startat. Det vi gör just nu är att vi förbereder för utredningar och samrådshandlingar. Vi beräknar att kunna hålla samråd under 2023.

Beskrivning

Området ligger i Iserås. Idag bedrivs det skolverksamhet inom planområdet men flertalet av byggnaderna är i dåligt skick och behöver rivas. Nya ändamålsenliga lokaler behövs.

Det här ska planläggas

Skola för cirka 500 elever och idrottshall.

Exploatör

Kungsbacka kommun

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2023
  • Granskning, kvartal fyra 2023
  • Antagande, kvartal ett 2024