Gång- och cykelväg längs Varbergsvägen

Kungsbacka kommun planerar i samarbete med Trafikverket för en utbyggnad av en gång- och cykelväg längs Varbergsvägen, på delen Torkelstorpvägen-Hanhals kyrkväg.

Kort fakta

Väg: 939, Varbergsvägen
Detta bygger vi: gång- och cykelväg mellan Torkelstorpvägen och Hanhals kyrkväg
Byggstart: se Trafikverkets tidsplan

Väg 939, Torkelstorpsvägen–Hanhals kyrkväg, gång- och cykelväg (Trafikverket.se) Länk till annan webbplats.

Det blir en 3,5 kilometer lång gång- och cykelväg på Varbergsvägens västra sida. Den kommer att knyta ihop befintlig cykelväg förbi Fjärås station med cykelvägen längs Hanhals kyrkväg som leder vidare norrut mot Kungsbacka stad.