Vatten- och avloppsutbyggnad i Voxlöv

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 24 fastigheter i området Voxlöv.

Kort fakta

Område: Voxlöv
Projektnummer: 407
Detta planerar vi: vatten och avlopp

Aktuellt

Under hösten planerar vi att göra ett utskick om befintliga avtalsanslutna ledningar. Fastighetsägarna kommer att få redogöra för kartering och servitut för avtalsanslutna ledningar, så att vi kan undersöka om kommunen kan ta över dem. Mer information kommer med brev.

Detaljplan för området

Planprogram för området finns och detaljplan kommer att påbörjas. Det kan påverka tidsplanen. Läs mer om planprogrammet för nordöstra Kungsbacka stad.

Tidplan

  • Förstudie: pågår och beräknas vara klar under 2024
  • Detaljprojektering: påbörjas 2025
  • Byggstart: beräknas bli under 2026 om angränsande detaljplan är klar
  • Anslutning: kan antas bli möjlig 1–3 år efter byggstart

Tidplanen kommer att samordnas med detaljplanen. Observera att tider är preliminära och tidplanen kan komma att ändras. Om detaljplanen blir fördröjd innebär det att även vatten- och avloppsutbyggnaden blir fördröjd.

Fördjupning av projektet

Nytt verksamhetsområde

Inför och efter vatten- och avloppsutbyggnaden

Vi kommer att kontakta dig när det behövs i samråd inför VA-utbyggnaden om du bor i ett område för en förening, och inför utbyggnaden om du bor i övriga delar av verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Efter färdig utbyggnad i ett delområde meddelas en förbindelsepunkt för varje fastighet inom verksamhetsområdet och därefter faktureras taxans anläggningsavgifter till fastighetsägaren.

Om du har en fastighet utanför verksamhetsområdet är du efter utbyggnaden välkommen att ansöka om en avtalsanslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Vid avtalsanslutning ansvarar fastighetsägaren själv för att bygga ledningar fram till anvisad förbindelsepunkt i det kommunala ledningsnätet.

Utredning av dagvatten

Området bedöms i nuläget inte ha ett behov av en kommunal avledning av dagvatten.

Möten

Digitalt möte om verksamhetsområde

Vi höll ett digitalt möte inför beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp 28 februari 2022.

Presentation informationsmöte om Voxlöv februari 2022 Pdf, 1.2 MB.

Inledande möte 2022

Vi höll ett digitalt informationsmöte 12 januari 2022.

Presentation informationsmöte om Voxlöv januari 2022 Pdf, 3.7 MB.

Platsbesök

Vi var på ett platsbesök i området i september 2021.

Onyttigbliven anläggning

Ersättning för onyttigbliven anläggning är inte aktuell om du som fastighetsägare vet om att det planeras en VA-utbyggnad i området inom cirka fem år. Läs mer om onyttigbliven anläggning.

Frågor om projektet

Vi besvarar fastighetsspecifika frågor via mejl. Kom ihåg att lämna mejladress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.