Avgifter för vatten och avlopp

Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp och vid debiteringstillfället är fastighetsägare, eller den som enligt fastighetstaxeringslagen anses som fastighetsägare, måste betala avgift.

Vatten- och avloppstaxa

Tabellen listar de fasta årsavgifterna för vatten och avlopp

Fast årsavgift

Kostnad

Vatten

2 278 kr/år

Vatten, spillvatten

2 846 kr/år

Vatten, spillvatten, dagvatten

2 846 kr/år

Rörlig avgift

Tabellen listar de rörliga avgifterna för vatten och avlopp

Rörlig avgift

Kostnad

Vatten

10,03 kr/m3

Spillvatten

20,05 kr/m3

Vatten, spillvatten, dagvatten

30,08 kr/m3

Avgift för kommunalt avlopp, inte dricksvatten

Tabellen listar avgift för kommunalt avlopp, inte dricksvatten

Årsavgift

Kostnad

Avlopp obebodd fastighet

2 275 kr/år

Avlopp 1 person

3 278 kr/år

Avlopp 2 personer

4 280 kr/år

Avlopp 3 personer

5 283 kr/år

Avlopp 4 personer

6 285 kr/år

Avlopp 5 personer

7 288 kr/år

Avlopp 6 personer

8 290 kr/år

Sommaravlopp

3 481 kr/år

Exempel på årsavgift för hushåll med vatten, spillvatten och dagvatten

Tabellen listar exempel på årsavgift för hushåll med vatten, spillvatten och dagvatten

Förbrukning

Kostnad

150 m3

7 358 kr

200 m3

8 862 kr

Avgifter för vattenmätare

Tabellen listar avgifter för vattenmätare

Tjänst

Kostnad

Vinterförvaring

800 kr

Byte av sönderfrusen mätare

1 050 kr

Uthyrning av ståndrörmätare för brandpost

150 kr/vecka

Trasig ståndrörmätare, extra avgift

1 000 kr

Kontroll av vattenmätare

1 500 kr

Stängning/återkoppling p.g.a. abonnentens försumlighet

800 kr

Besöksavgift vid upprepade besök

500 kr

Lagstadgad moms ingår i VA-avgifterna.

Vad kostar det att ansluta till kommunalt vatten och avlopp?

När du ansluter din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet behöver du betala en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångskostnad för din fastighet. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för att ordna den så kallade allmänna vatten- och avloppsanläggningen: ledningar, pumpstationer, reningsverk med mera.

Anläggningsavgiften beräknas utifrån fyra delar: servisavgift, tomtyteavgift, fastighetsavgift och lägenhetsavgift.

  • Servisavgiften är kostnaden för att vi drar fram vatten och avlopp till din fastighet.
  • Tomtyteavgiften innebär att din kostnad är större desto större fastighet du har.
  • Fastighetsavgiften betalar du för nyttan av att få tillgång till det allmänna nätet och de allmänna anläggningarna.
  • Lägenhetsavgiften baserar vi på hur många bostadsenheter det finns på fastigheten. Med lägenhet menar vi i det här fallet en bostadsenhet i villa, radhus, flerfamiljshus, sommarhus eller liknande.

Om du beställer ytterligare servisledningar som behöver anslutas till ledningsnätet i efterhand så tillkommer en utbyggnadsavgift.

Alla avgifter ingår i taxan som beslutas av kommunfullmäktige.

Testa vad din fastighet skulle kosta att ansluta

Om du vill få en uppfattning vad det skulle kosta att ansluta din fastighet kan du använda vår vatten- och avloppskalkylator.

Vad menas med hushållsavgift? Pdf, 201.3 kB.