Lämna vattenmätarställning

Vattenmätaren visar hur mycket vatten hushållet har förbrukat.

Det är du som abonnent som ansvarar för att läsa av din vattenmätare. Det ska göras minst en gång per år men kan med fördel göras fler gånger för att du ska betala för en så korrekt förbrukning som möjligt.

Lämna vattenmätarställning Länk till annan webbplats.

Skydda din vattenmätare mot kylan

Vattenmätaren ska vara i ett utrymme där den skyddas mot frost, värme och annan yttre påverkan. När temperaturen sjunker några grader under nollstrecket finns det risk för att vattenmätaren fryser om inte utrymmet där vattenmätaren sitter är uppvärmt. I vissa fall kan även den privata vattenledningen fram till mätaren frysa om den inte ligger frostfritt.

Om din vattenmätare fryser sönder

En sönderfryst vattenmätare kan orsaka stora vattenskador. Har din mätare eller ledning frusit ska du kontakta Kungsbacka kommun eftersom mätaren behöver bytas. Det kan också vara nödvändigt att stänga servisventilen som är placerad utanför tomtgräns, och då behöver någon från kommunen komma ut och göra det.

Det är fastighetsägarens ansvara att tina upp mätare och ledning inom den egna fastigheten. Kostnader i samband med byte av sönderfrusen mätare kommer att debiteras kunden enligt gällande vatten- och avloppstaxa.

Påminnelse om vattenmätarställning

Vi brukar skicka ut en påminnelse om detta en gång per år och det brukar ske på hösten. Har du lämnat in din mätarställning efter 1 augusti behöver du inte lämna in igen och får därför ingen påminnelse.

Du kan på samtliga fakturor se när din senaste avläsning har lagts in. Du kan också se vad vi har beräknat att din mätare ska stå på vid ett visst datum så att du kan stämma av med din mätare hemma.

Ny typ av mätare från 2020

Med start våren 2020 började vi i vissa områden att montera en ny sorts mätare med möjlighet till fjärravläsning. De kommer dock inte att börja fjärravläsas förrän du som abonnent får ett meddelande om detta. Så länge du inte har fått detta besked från oss ska du fortsätta att lämna din vattenmätarställning som vanligt.

De nya mätarna har decimaler. Du ska inte ta med decimalerna när du lämnar din mätarställning. Står det till exempel 7088,040 så anger du 7088. Se exempel på en ny vattenmätare här Pdf, 238.8 kB..

Ordna plats för vattenmätaren

Här hittar du information om vad som gäller när du ska ordna en plats för vattenmätaren.

Plats för vattenmätaren Pdf, 170.2 kB.