Tillfälligt vatten

Tillfälligt vatten innebär att det finns behov av dricksvatten, ibland även spillvattenavledning, under en begränsad period och att det behöver anordnas med en provisorisk lösning.

Det är till exempel när du behöver vatten till ett byggprojekt, en kiosk, baracker, ett evenemang så som en idrottstävling eller en cirkus.
Från och med 1 januari 2023 mäter och fakturerar vi allt tillfälligt vatten som används i Kungsbacka kommun.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och något vi behöver vara rädda om. Vi behöver öka medvetenheten om vattnets värde för ett långsiktigt hållbart arbete med vår vattenanvändning. Genom att mäta och fakturera det vatten som används kan vi uppmärksamma vår gemensamma resurs och att det inte är något som vi alltid kan ta för givet.

Ansök om tillfälligt vatten

För att få tillgång till tillfälligt vatten behöver du göra en ansökan. Vi kan bara ge tillgång där det finns kommunala ledningar.

Du ansöker om tillfälligt vatten i vår e-tjänst. Ansökan görs i samma e-tjänst som anmälan för anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Vi behöver din ansökan minst åtta veckor innan önskat startdatum om du ska bygga ett nytt hus. Behöver du tillfälligt vatten som inte är för att bygga ett nytt hus behöver vi din anmälan minst tre veckor innan önskat startdatum.

Kostnaden för tillfälligt vatten beror på vilken anslutningsmetod som är lämpligast för just ditt behov. Efter att du har skickat in din ansökan återkopplar vi till dig om vilken anslutningsmetod som är lämpligast.

En kubikmeter vatten kostar 11 kronor och för varje kubikmeter spillvatten som avleds betalar du 22,20 kronor. Hyr du ett ståndrör och mätare kostar det 160 kronor per påbörjad vecka plus din använda vattenvolym.

Kommunens vattenkiosker

För att tanka vatten från kommunens vattenkiosker behöver du starta ett abonnemang för vattenkiosk via e-tjänsten Teckna abonnemang för vattenkiosk.

Du behöver anmäla minst två till tre dagar innan du behöver tillgång till vattenkioskerna. För att tanka vatten behöver du en nyckel. Vi kontaktar dig när ditt abonnemang och din nyckel är klar. Du hämtar färdiga nycklar på Teknikens Hus.

Kommunens vattenkiosker lämpar sig för att fylla en tankbil, spolbil eller dylikt med vatten. När du hämtar vatten loggas det på din nyckel. Du betalar 20 kronor för en kubikmeter vatten samt en årlig avgift på 500 kronor.

Kungsbacka har tre vattenkiosker

  • Södergårdsvägen, Vallda
  • Marios gata, Kungsbacka
  • Syréngatan, Kungsbacka (har bara öppen dagtid på vardagar)

Öppettider Teknikens Hus:

Måndag­ torsdag 7-16
Fredag 7-15
Lunchstängt alla dagar mellan 12-13.