Tillfälligt vatten

Tillfälligt vatten innebär att det finns behov av dricksvatten, ibland även spillvattenavledning, under en begränsad period och att det behöver anordnas med en provisorisk lösning.

Det är exempelvis när du behöver vatten till ett byggprojekt, en kiosk, baracker, ett evenemang så som en idrottstävling eller en cirkus och så vidare.
Från och med 1 januari 2023 kommer allt tillfälligt vatten som används i Kungsbacka kommun att både mätas och faktureras.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och något vi behöver vara rädda om. Vi behöver öka medvetenheten om vattnets värde för ett långsiktigt hållbart arbete med vår vattenanvändning. Genom att mäta och fakturera det vatten som används kan vi uppmärksamma vår gemensamma resurs och att det inte är något som vi alltid kan ta för givet.

För att få tillgång till tillfälligt vatten behöver du ansöka om tillfälligt vatten.

Ansök om tillfälligt vatten

Du ansöker om tillfälligt vatten i vår e-tjänst:

Anmäla VA-anslutning. Länk till annan webbplats.

Vi behöver din anmälan minst åtta veckor innan önskat startdatum om du ska bygga ett nytt hus. Behöver du tillfälligt vatten som inte är för att bygga ett nytt hus behöver vi din anmälan minst tre veckor innan önskat startdatum. Ansökan görs i samma E-tjänst som anmälan för anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Kostnaden för tillfälligt vatten beror på vilken anslutningsmetod som är lämpligast för just ditt behov. Efter att du har skickat in din ansökan återkopplar vi till dig om vilken anslutningsmetod som är lämpligast. En kubikmeter vatten kostar 10,50 kronor och för varje kubikmeter spillvatten som avleds betalar du 21,10 kronor. Hyr du ett ståndrör och mätare kostar det 150 kronor per påbörjad vecka plus din använda vattenvolym.

Kommunens vattenkiosker

För att tanka vatten från en av kommunens vattenkiosker behöver du kvittera ut en vattenkiosknyckel i expeditionen på Teknikens hus, Verkstadsgatan 5, 434 42 Kungsbacka.

Kommunens vattenkiosker lämpar sig för att fylla en tankbil, spolbil eller dylikt med vatten. När du hämtar vatten loggas det på din nyckel. Du får information om vart vattenkioskerna finns när du kvitterar ut nyckeln. Du betalar 10, 50 kronor för en kubikmeter vatten.