Dricksvatten från egen brunn

Du som har en egen brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick. Här kan du läsa mer om vad som gäller för provtagning och registrering av dricksvatten.

Provtagning av egen brunn

Du som har egen brunn kan lämna in vattenprover för analys hos ett laboratorium. I en sådan analys kan du få besked om kvaliteten på ditt vatten. Du måste anlita ackrediterade laboratorier för analys och bedömning av proverna.

Ackrediterade laboratorier Länk till annan webbplats.

Kostnadsfri vattenanalys

Du som är gravid eller har barn under ett år kan få en kostnadsfri analys av dricksvattnet. För att kunna ta del av erbjudandet måste du bo permanent i en fastighet med egen dricksvattenbrunn. Erbjudandet gäller endast en gång per fastighet.

Kostnadsfri vattenanalys

Registrera som livmedelsverksamhet

Du måste registrera vattentäkten som livsmedelsverksamhet i vår e-tjänst om du uppfyller dessa kriterier:

  • restaurang med egen dricksvattenbrunn.
  • skola eller äldreboende med egen dricksvattenbrunn.
  • vattenförening som tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten/dygn, försörjer fler än 50 personer eller har tydlig kommersiell verksamhet.

Kontakt

Kontakta vårt kundcenter Kungsbacka direkt om du har frågor om provresultatet eller om du skulle få problem med att vattnet inte håller god kvalitet.