Kostnadsfri vattenanalys

Du som är gravid eller har barn under ett år kan få en kostnadsfri analys av ditt dricksvatten. Du hämtar provtagningsflaska i stadshuset. Provet lämnar du sedan in för analys.

För att ta del av erbjudandet om kostnadsfri vattenanalys måste du bo permanent i kommunen och i en fastighet med egen dricksvattenbrunn. Erbjudandet gäller endast vid ett tillfälle per fastighet.

Så gör du

 1. För att ta ett dricksvattenprov hämtar du en särskild provtagningsflaska hos vårt kundcenter Kungsbacka direkt i stadshuset.
 2. Du fyller provtagningsflaskan med ditt eget vatten.
 3. Lämnar in flaskan samma dag som du tagit provet.
 4. Det finns särskilda vatteninlämningsdagar för ditt drickvattenprov.

Anvisningar för provtagning

Du bör ta provet efter grundlig vattenomsättning. Detta gäller särskilt om din brunn är nyanlagd eller har stått oanvänd under en längre tid. I ny borrade brunnar bör du ta provet efter tre månaders användning, då har vattenkvaliteten hunnit stabiliserat sig.

Att tänka på när du tar provet

Du tar provet från kökskranen eller liknande. Innan du tar provet behöver du rengöra eller avlägsna spolmunstycke eller sil.

 • Provet ska alltid tas på kallvatten.
 • Tänk på att spola vattnet till en jämn temperatur.
 • Du som tar provet ska ha rengjort dina händer innan. Undvik att röra flaskans hals eller insida.
 • Analys av vattnet måste ske inom 12 timmar.

För att få en mer komplett bild av ditt eget vatten kan du vid behov göra fler undersökningar, dessa får du bekosta själv. Då görs en utökad kemisk undersökning som kontrollerar vattnets radonhalt. Du kan kontakta Miljö & Hälsoskydd för råd.

När du tagit provet

Ange din fastighetsbeteckning på följesedeln och på alla flaskor. Du får endast lämna in ett prov per fastighet.

Om provet inte omedelbart transporteras ska det förvaras i kylskåp. Tänk på att provet ska tas så kort tid innan inlämning som möjligt, detta på grund av att analysen måste ske inom 12 timmar.

Vatteninlämningsdagar 2023

Du kan lämna in dricksvattenprover på tisdagar enligt schemat nedan. Lämna in ditt prov senast klockan 11.30.

 • Vecka 3, 17 januari
 • Vecka 7, 13 februari
 • Vecka 11, 14 mars
 • Vecka 15, 11 april
 • Vecka 19, 9 maj
 • Vecka 25, 20 juni
 • Vecka 29, 18 juli
 • Vecka 33, 15 augusti
 • Vecka 37, 12 september
 • Vecka 41, 10 oktober
 • Vecka 45, 7 november
 • Vecka 49, 5 december

Varför behöver jag göra ett vattenprov?

Små barn är känsliga för vissa ämnen i vatten.

 • Bakterier i vatten kan innebära en hälsorisk.
 • Försurat dricksvatten, det vill säga vatten med lågt pH-värde, kan innehålla förhöjda halter av koppar. Det ökar risken för diarréer hos känsliga småbarn.
 • Avloppsvatten och gödsel kan leda till höga halter av nitrat i grundvattnet. Nitrat kan omvandlas till nitrit i syrefattiga dricksvattenbrunnar, men även med hjälp av bakterier i små barns mag- och tarmkanal. Nitrit kan orsaka en försämrad syretransport hos spädbarn.
 • Fluorid som även kallas fluor är ett ämne som i varierande halter finns naturligt i marken. En måttlig mängd fluorid i dricksvattnet motverkar karies. För mycket fluorid kan däremot ge fläckar på emaljen.