Vatten och avloppsanslutning till fastighet

Du behöver göra en ansökan när du ska ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp.

Det första du behöver göra när du ska ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp (VA) är att fylla i ansökan. Om du använder e-tjänsten måste du ha en e-legitimation eller bank-ID. Det är viktigt att du fyller i om du önskar anslutning för spillvatten eller om du också behöver för dricksvatten och/eller dagvatten.

Efter att vi har mottagit din ansökan hör vi av oss. Vi kontaktar dig via telefon om vi behöver kompletterande uppgifter, samt med ett brev där du får mer information.

Vad gäller för komplementbyggnader som ansluts till kommunalt vatten och avlopp?

Om ditt attefallshus eller komplementbyggnad ska användas till bostad eller om det är ett gästhus som inreds som en bostadsenhet behöver du göra en VA-anmälan.

För att räknas som en bostadsenhet ska byggnaden inredas med samtliga av följande:

 • kök eller pentry
 • toalett
 • dusch

Komplementbyggnader med mindre nytta av den allmänna VA-anläggningen kan klassas som små bostadsenheter. För sådana komplementbyggnader tillämpas en bostadsenhetsavgift som är 50% av den fulla avgiften enligt tidigare nämnda regler. För att klassas som små bostadsenheter måste dessa byggnader ha WC och dusch installerade och dessutom ha en maximal bruttoarea (BTA) på 30m². Vid anslutning betalar du en anslutningsavgift och sen en årlig bostadsenhetsavgift

Du anmäler påkopplingen i e-tjänsten Anmäla VA-anslutning Länk till annan webbplats.

Frågor om just din anslutning?

Kontakta våra anslutningsingenjörer på 0300-83 32 50

 • Måndag­–tisdag 8–11
 • Torsdag–fredag 8–11

 

Så ska vatten och avloppsledningarna dras

Den nya vattenledningen ska vara kopplad efter vattenmätaren, det vill säga efter befintligt hus. Den nya spillvattenledningen ska kopplas på befintlig spillvattenledning inom tomten. Tänk på att lägga ledningen med tillräckligt fall. Dag- och dräneringsvatten från attefallshuset ska fördröjas direkt på tomten via till exempel en stenkista eller dagvattenkassetter. Det ska finnas möjlighet att brädda, det vill säga att släppa ut vattnet till kommunens dagvattenledning. Dag- och dräneringsvatten får inte kopplas till kommunens spillvattenledning. Tänk på att vattentrycket kan försämras om en ny byggnad ligger högre upp och längre från förbindelsepunkten vid tomtgränsen.

Checklista för anslutning av kommunalt vatten och avlopp till komplementbostad

 1. Gör bygganmälan till Bygglovsavdelningen.
 2. Bygglovsenheten lämnar startbesked.
 3. Skicka in VA-ansökan via vår e-tjänst. Kontakta VA-verksamheten för att stämma av att eventuella avgifter blir rätt.
 4. VA-verksamheten behandlar VA-ansökan och skickar beslut.
 5. Kontakta VA-verksamheten för besiktning efter ledningsdragning.
 6. Bygg klart och anslut/ta i bruk.
 7. Anmäl att bygget är klart till Bygglovsavdelningen.

Räkna ut din anslutningsavgift med vår vatten- och avloppskalkylator