Vatten och avloppsanslutning till fastighet

Du behöver göra en ansökan när du ska ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp.

Det första du behöver göra när du ska ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp (VA) är att fylla i ansökan. Om du använder e-tjänsten måste du ha en e-legitimation eller bank-ID. Det är viktigt att du fyller i om du önskar anslutning för spillvatten eller om du också behöver för dricksvatten och/eller dagvatten.

Efter att vi har mottagit din ansökan hör vi av oss. Vi kontaktar dig via telefon om vi behöver kompletterande uppgifter, samt med ett brev där du får mer information.

Vad gäller för komplementbyggnader som ansluts till kommunalt vatten och avlopp?

Om ditt attefallshus eller komplemetsbyggnad ska användas till bostad eller om det är ett gästhus som du inreder med kök eller pentry, toalett och dusch så behöver du göra en anmälan för detta. Vid anslutning betalar du en anslutningsavgift och sedan en årlig bostadsenhetsavgift.

Du anmäler påkopplingen i e-tjänsten Anmäla VA-anslutning Länk till annan webbplats.

Så ska vatten och avloppsledningarna dras

Den nya vattenledningen ska vara kopplad efter vattenmätaren, det vill säga efter befintligt hus. Den nya spillvattenledningen ska kopplas på befintlig spillvattenledning inom tomten. Tänk på att lägga ledningen med tillräckligt fall. Dag- och dräneringsvatten från attefallshuset ska fördröjas direkt på tomten via till exempel en stenkista eller dagvattenkassetter. Det ska finnas möjlighet att brädda, det vill säga att släppa ut vattnet till kommunens dagvattenledning. Dag- och dräneringsvatten får inte kopplas till kommunens spillvattenledning. Tänk på att vattentrycket kan försämras om en ny byggnad ligger högre upp och längre från förbindelsepunkten vid tomtgränsen.

Checklista för anslutning av kommunalt vatten och avlopp till komplementbostad

  1. Gör bygganmälan till Bygglovsavdelningen.
  2. Bygglovsenheten lämnar startbesked.
  3. Skicka in VA-ansökan via vår e-tjänst. Kontakta VA-verksamheten för att stämma av att eventuella avgifter blir rätt.
  4. VA-verksamheten behandlar VA-ansökan och skickar beslut.
  5. Kontakta VA-verksamheten för besiktning efter ledningsdragning.
  6. Bygg klart och anslut/ta i bruk.
  7. Anmäl att bygget är klart till Bygglovsavdelningen.

Räkna ut din anslutningsavgift med vår vatten- och avloppskalkylator