Vatten- och avloppskalkylator

Med vår kalkylator kan du få en uppfattning vad det skulle kosta att ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp.

Vår kalkylator ger dig en preliminär kostnad för vad det kostar att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätverket (VA-nät).

Tänk på att:

Vilka tjänster vill du ansluta? Välj en eller flera.

Ange tomtyta i kvadratmeter

En lägenhet eller ett gästhus räknas som en bostadsenhet. Exempel: Enbostadshus med gäststuga inredd med kök och badrum beräknas som två bostadsenhetsavgifter. En normalvilla faktureras som en bostadsenhetsavgift, medan ett flerfamiljshus, som består av flera bostadsenheter faktureras som flera bostadsenhetsavgifter.

Från och med 1 jan 2023 inför vi en ny VA taxa.

Om du ska ansluta vatten och spillvatten innebär det två ledningar. Ska du ansluta vatten, spillvatten och dagvatten innebär det tre ledningar. Har du tidigare betalat för en tjänst så innebär det en ledning i den nya taxan.

Avgifter för vatten och avlopp (VA-taxa) 2023 Pdf, 451.5 kB.