Vatten- och avloppskalkylator

Med vår kalkylator kan du få en uppfattning vad det skulle kosta att ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp.

Observera att kalkylatorn inte är tillgänglighetsanpassad för uppläsningsprogram. Vill du ha hjälp att använda kalkylatorn kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.

Antal tjänster Anslutningarna till din fastighet kan vara dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Om din fastighet kan anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet beror på om fastigheten ligger inom område för kommunalt vatten och avlopp.
Har du redan en eller flera vatten- och avloppstjänster sedan tidigare så kommer din kostnad att bli lägre än den beräknade.

Antal lägenheter/bostadsenheter

En lägenhet är en fristående bostadsenhet, det vill säga att den ska innehålla toalett, köksutrymme/pentry/kokvrå och kunna nyttjas fristående, det vill säga det ska finnas möjlighet att stänga om sig.
Exempel: Enbostadshus med gäststuga inredd med kök och badrum beräknas efter 2 lägenhetsavgifter. En normalvilla faktureras en lägenhetsavgift, medan ett flerfamiljshus, som består av flera bostadsenheter faktureras flera lägenhetsavgifter.


Tomtyta

Ange den tomtyta som är registrerad i fastighetsregistret. Du behöver maximalt betala för 4000 kvadratmeter, har du större tomt anger du 4000.


kronor inklusive moms.Kungsbacka kommun reserverar sig för eventuella fel i kalkylen. Vatten- och avloppstaxan gäller alltid framför denna kalkyl.