Så här läser du din vatten- och avloppsfaktura

Vi skickar ut faktura för vatten- och avlopp antingen varje månad eller kvartalsvis.

Förklaring av vatten- och avloppsfaktura Kundnummer Avfallshantering Avfallskostnad Senaste avläsningen Årsförbrukningen Förbrukningsavgift Grundavgift Dagvattenavgift

Förklaringar

A. Kundnummer

Det här är ditt kundnummer för vatten, avlopp och renhållning. Ange gärna kundnumret om du kontaktar oss.

B. Avfallskostnad

Kostnaden fördelas över året och du betalar för den period fakturan gäller.

C. Avfallshantering

Namnet på ditt renhållningsabonnemang, din kärlstorlek samt den totala årskostnaden för ditt renhållningsabonnemang. Om du har abonnemang för matavfall ingår den kostnaden i hämtningsavgiften för restavfall.

D. Senast avläsning

Här står den senast registrerade avläsningen från din vattenmätare. Kom ihåg att läsa av din vattenmätare minst en gång per år och rapportera till oss – det är viktigt för att du ska få rätt förbrukningsavgift på din faktura.

E. Årsförbrukning

Här står din preliminära årsförbrukning av vatten. Den räknar vi ut från din tidigare förbrukning och avläsningar av din vattenmätare.

F. Förbrukningsavgift

Detta är avgiften för det vatten du har använt under den här fakturaperioden. Avgiften baseras på den senaste avläsningen av din vattenmätare.

G. Grundavgift och bostadsenhetsavgift

Du betalar två fasta avgifter. En grundavgift som är avgiften för din fastighet, det vill säga din tomt. Den andra fasta avgiften är bostadsenhetsavgiften, det vill säga hur många bostadsenheter du har på din fastighet. Har du till exempel ett attefallshus med VA på tomten betalar du två bostadsenhetsavgifter.

H. Dagvattenavgift

Dagvattenavgiften är den avgift du betalar för att kommunen tar hand om det regn- och smältvatten samt dräneringsvatten, även kallat dagvatten, som hamnar på din tomt. Dagvattenavgiften ska täcka kommunens kostnader för att ta hand om dagvattnet från fastigheter och gator.

Dagvatten och dagvattentaxan

Frågor och svar om din VA-faktura

Varför är den beräknade mätarställningen inte samma som den verkliga?

Mellan dina avläsningar fakturera vi dig för en beräknad förbrukning. När du sedan läst av vattenmätaren och rapporterat in avläsningen korrigerar vi avgiften så att du betalar det som motsvarar den verkliga förbrukningen.

Hur ofta ska jag läsa av min vattenmätare?

Du bör läsa av din vattenmätare minst en gång om året för att din faktura ska stämma så bra som möjligt mot din verkliga förbrukning. Ju oftare du läser av din vattenmätare desto bättre stämmer den verkliga förbrukningen mot fakturan.

Avläsning kan du rapportera via e-tjänst "Se dina VA-fakturor och lämna vattenmätarställning" eller genom att ringa till vårt Kundcenter Kungsbacka direkt på telefon 0300-83 40 00.

Se dina VA-fakturor och lämna vattenmätarställning Länk till annan webbplats.

Varför är min faktura högre eller lägre än normalt?

Detta beror troligtvis på att du läst av din vattenmätare och att den verkliga förbrukningen har korrigerats mot den beräknade förbrukningen. Om taxan höjts vid årsskiftet blir det också en ändring av kostnaden.

Vad kan min ökade förbrukning bero på?

En ökad förbrukning kan bero på flera saker:

  • Ni har blivit fler personer i hushållet
  • Du har fyllt en pool
  • Du har anlagt en ny gräsmatta eller häck som du vattnar mycket
  • Du har tvättat din husfasad eller hustak
  • Du har en rinnande toalett eller droppande kran. Om du har en rinnande toalett kan den förbruka så mycket som 200 liter vatten per dygn och en droppande kran kan förbruka så mycket som 100 liter vatten per dygn.

För att minska din förbrukning så kan du regelbundet kontrollera så att alla dina vatteninstallationer håller tätt, det är ditt ansvar som fastighetsägare.

Vattensmarta tips för en minskad förbrukning. Länk till annan webbplats.

Tänk på att förbrukningsperioden är perioden sedan din förra avläsning. Läste du av din vattenmätare för ett år sedan är det alltså sedan dess förbrukningen ökat eller minskat och inte för perioden sedan din sista faktura.

Varför är skillnaden så stor på fakturan? Kan det stämma när fakturan bara avser en eller tre månader?

Fakturaperiod och förbrukningsperiod är två olika saker. Fakturaperioden är antingen en eller tre månader beroende på vad du själv valt. När du registrerar en avläsning korrigerar vi den verkliga förbrukningen mot den beräknade. Förbrukningsperioden är tiden sedan din förra avläsning. Läste du av mätaren för ett år sedan är förbrukningsperioden ett år.

Det står V fast avgift eller V+S fast avgift på min faktura trots att jag inte anslutit till kommunalt vatten och/eller avlopp? Varför står det så?

Avgiften innebär att kommunen färdigställt en förbindelsepunkt för kommunalt vatten och avlopp vid din tomtgräns. Avgiften betalas av alla med en förbindelsepunkt oavsett om du själv väljer att ansluta dig till det kommunala vatten och avloppsnätet eller att avvakta med att ansluta dig. Avgiften avser underhåll och administrativa avgifter av kommunens ledningar.