Sköta mitt avlopp

Person håller i ett brunnlock

Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. Genom att ta hand om din anläggning förlänger du livslängden och reningen blir bättre.

Du som ansvarar för din avloppsanläggning ska skriftligen dokumentera och utföra egenkontroll och annan skötsel som kan vara avgörande för anläggningens drift. När du ser över ditt avlopp kan du samtidigt bedöma om ditt avlopp är godkänt eller om det behöver förbättras eller åtgärdas. Kontakta oss om du är osäker på ditt avlopps status eller om du vill söka tillstånd eller anmäla ändring av din avloppsanläggning.

Tänk på att:

  • du som fastighetsägare ansvarar för att din avloppsanläggning inte medför olägenhet för människors hälsa eller miljön.
  • du som har en enskild avloppsanläggning räknas som verksamhetsutövare enligt miljöbalken.
  • det är tillstånds- eller anmälningspliktigt att anlägga en ny avloppsanläggning eller ändra en befintlig.
  • du måste ha dokumentation över hur avloppsanläggningen är utförd, exempelvis tillstånd och situationsplan. Pdf, 205 kB.

Fler sidor