Avloppsanläggningar

Det ställs högre krav på avloppsanläggningar i områden med hög skyddsnivå än i områden med normal skyddsnivå. Här kan du läsa mer om kraven.

Anläggningar som är godkända i hög och normal skyddsnivå:

  • Sluten tank för toalett med spolvolym högst 1 liter + infiltration, markbädd eller gråvattenfilter för bad-, disk- och tvättvatten
  • Torr lösning för toalett + infiltration, markbädd eller gråvattenfilter för bad-, disk- och tvättvatten
  • Minireningsverk

Inom normal skyddsnivå är även dessa anläggningar godkända:

  • Infiltration för toalett-, bad-, disk- och tvättvatten
  • Markbädd med fosforfälla för toalett-, bad-, disk- och tvättvatten

Se vilka tekniker som passa bäst för dig på avloppsguidens webbplats.

Välja systemlösning (Avloppsguiden) Länk till annan webbplats.

Om du vill ha tips på olika typer av produkter på avloppsanläggningar klicka gärna på marknadsöversikten nedan. Det är VA-guidens oberoende översikt där dem har jämfört produkter för avloppsrening. VA-guidens oberoende översikt ger även information om drift, ekonomi och skötsel. Tänk dock på att marknadsöversikten inte är komplett. Det finns ytterligare produkter på marknaden.

Marknadsöversikt (VA-guiden) Länk till annan webbplats.

Om kommunalt avlopp är på gång kan du anlägga en tillfällig lösning

Inom två år

Om du ska få kommunalt avlopp inom två år kan du få anlägga en tillfällig lösning där vattnet från vattentoalett, bad, disk och tvätt leds till en sluten tank.

Tre-fem år

Om du ska få kommunalt avlopp inom tre till fem år kan du i en tillfällig lösning koppla vattentoalett till en sluten tank och bad, disk och tvätt till infiltration, markbädd eller gråvattenfilter.

Ansöka om enskilt avlopp Länk till annan webbplats.

Fem år

Om kommunalt avlopp planeras för området men inom längre tid än fem år kan du ansöka om en tillfällig lösning. Vilken lösning som kan godkännas bedöms i enskilda fall bland annat på platsens känslighet för utsläpp av avloppsvatten.

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp

10 år

Om du har förbud för ditt enskilda avlopp och kommunalt avlopp planeras vara anslutningsbart inom 10 år kan du ansöka om dispens. Du får då använda ditt enskilda avlopp tills kommunalt avlopp kan anslutas. Du kan bli beviljad dispens om inte anläggningen bedöms medföra risk för människors hälsa.