Slamtömning avser tömning av alla typer av enskilda avlopp, till exempel slutna tankar, slamavskiljare och minireningsverk.

Slam måste tömmas minst en gång per år enligt Kungsbacka kommuns renhållningsföreskrifter.

Så bokar du slamtömning

Du beställer tömning av slam genom att kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt. Om du mejlar, tänk på att uppge kundnummer eller adress som tömning ska utföras på, ditt telefonnummer och vilken vilket tömningsalternativ du önskar.

Tänk på att:

  • Lock som lyfts av får väga max 15 kilo
  • Lock som skjuts åt sidan får väga max 35 kilo

Jour för slamsugning kvällar och helger

Om du skulle behöva akut hjälp med slamsugning eller tömning av fettavskiljare efter ordinarie arbetstid (vardagar efter klockan 16.00 samt helgdagar) ringer du jourtelefon på telefonnummer 0709-29 98 40.

Latrin kostar mer

Latrin är mänsklig avföring från till exempel utedass som samlas i tunnor om ungefär 20 liter. Det är enligt lag inte tillåtet för kommuner att gräva ned latrin på en deponi (soptipp) som man gjorde förr, utan vi skickar det numera till förbränning. Det kräver en speciell hantering som är mer kostsam än tidigare.

Beställ slamtömning före vintern

Vår entreprenör Ragn-Sells använder stora och tunga fordon för slamsugning. Det kan vara svårt för fordonen att ta sig fram på en del mindre vägar runt om i kommunen, särskilt vintertid. För dig som har en mindre väg fram till din fastighet kan det därför vara en bra idé att ringa till kommunens kundcenter Kungsbacka direkt och tidigarelägga tömningen så att den sker före vintern. Det gynnar både dig och chauffören som kör slamsugningsbilen. Du beställer slamtömning hos kommunens kundcenter.