När avloppsvatten renas bildas slam. Slammet som bildas består av upplöst toalettpapper och avföring.

Slam finns i alla typer av enskilda avlopp, exempelvis slutna tankar, slamavskiljare och minireningsverk. Som fastighetsägare är det ditt ansvar att tömma din anläggning på slam minst en gång per år. Vi som kommun erbjuder dig att tömma slammet regelbundet med hjälp av vår upphandlade entreprenör Ragn-Sells – det är bara de som har tillstånd att tömma slamanläggningar i Kungsbacka kommun.

Rengöring av brunnar, pumpar, backspolning av filter och så vidare ingår inte i kommunens avfallsansvar. Kontakta valfri entreprenör för att boka in andra åtgärder som ska göras i samband med att Ragn-Sells kommer och tömmer din anläggning.

Så bokar du slamtömning

Du hittar olika tömningsalternativ under avgifter.

Inom fem valda dagar

Kontakta kommunens kundcenter när du vill beställa en slamtömning. Du kan ringa eller mejla. Om du mejlar är det viktigt att ditt mejl innehåller:

  • kundnummer eller på vilken adress din anläggning ligger
  • ditt telefonnummer
  • att det gäller tömning inom fem valda dagar och från vilket datum.

Akut slamtömning inom valt dygn eller på en specifik timme

Behöver du en akut slamtömning en vardag kontaktar du kommunens kundcenter Kungsbacka direkt. En akut tömning kan bara beställas på telefon.

Kungsbacka direkts öppettider:

Måndag 8–18
Tisdag–torsdag 8–17
Fredag 8–15

Ring kommunens entreprenör Ragn-Sells om du behöver en akut slamtömning under övrig tid. 0709-29 98 40

Min slamtömning är försenad – vad ska jag göra?

Om din slamtömning är försenad kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt så undersöker vi vad som har hänt och vad som behöver göras.

Vad kostar en slamtömning?

Hur mycket du får betala för en slamtömning beror på hur stor din anläggning är och hur snart du vill tömma den.

Avgifter för tömning av enskilda avloppsanläggningar eller fettavskiljare

Avgifter för tömning av enskilda avloppsanläggningar eller fettavskiljare
Anläggningens volymMindre än 2 kubikmeterMellan 2 och 4 kubikmeterTilläggsavgift för slam utöver 4 kubikmeter
Schemalagd tömning1 110 kronor per tömning1 550 kronor per tömning+ 265 kronor per extra kubikmeter
Inom 5 valda dagar1 315 kronor per tömning1 900 kronor per tömning+ 550 per extra kubikmeter
Inom ett valt dygn4 080 kronor per tömning4 535 kronor per tömning+ 550 kronor per extra kubikmeter
På en specifik timme6 330 kronor per tömning6 780 kronor per tömning+ 550 kronor per extra kubikmeter


Avgifter för tömning av byggtoaletter eller portabla toaletter

Avgifter för tömning av byggtoaletter eller portabla toaletter
Anläggningens volymMindre än 2 kubikmeter
Schemalagd tömning1 895 kronor
Inom fem valda dagar2 290 kronor
På en specifik timme4 430 kronor

Avgifter för hämtning av fosforfilter från minireningsverk

Avgifter för hämtning av fosforfilter från minireningsverk
Kassett4 185 kronor
Sugning av löst filtermaterial4 185 kronor

Avgifter för tilläggstjänster för slamsugning och fosforfilter

Avgifter för tilläggstjänster för slamsugning och fosforfilter
Slangdragning över 20 meter (max 50 meter)30 kronor per 5 extra meter
Framkörning vid uteblivet uppdrag1 315 kronor
Extrapersonal för svåra arbetsmoment810 kronor per påbörjad timme, minst 1 timme debitering

Se till så att slambilen kommer fram

När våra slambilar åker ut hittar de till dig via via numret på din gatuadress – därför är det viktigt att du har ett nummer på ditt hus eller brevlåda som syns tydligt så att vi hittar rätt.

För att slambilen ska komma fram till dig behöver vägen vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd på 4,7 meter. Bor du på en återvändsgata behöver den ha en vändplan på minst 9 meters radie och en hinderfri remsa runt om på 1, meter för att slambilen ska kunna vända. Tänk även på att öppna eventuella vägbommar tills vi är klara med att tömma din anläggning. Kan du inte lämna bommen öppen kan du lämna bomnyckeln till kommunens entreprenör Ragn-Sells så öppnar och stänger de bommen efter sig.

Hjälp oss att hitta din anläggning

För att vi ska hitta din anläggning behöver den vara tydligt markerad, med exempelvis en pinne eller flagga. Du kan också få en gratis skylt från oss som du kan använda. Skylten beställer du via vårt kundcenter Kungsbacka direkt. Om du har flera slamanläggningar behöver du markera alla på samma sätt så att vi inte råkar missa att tömma någon av dem.

Det är även bra om du har en gångväg fram till din anläggning så att vi lätt kommer fram till den. Eftersom vi tömmer med en slang så är det viktigt att vägen fram till anläggningen är fri så att vi når fram med slangen. I tömningsavgiften ingår en slangdragning på 20 meter. Om vi behöver använda mer slang tillkommer en extra avgift per extra meter. Slangen går att dra max 50 meter.

Hur avbokar jag en tömning?

Kontakta Kungsbacka direkt om du vet att det finns någonting som hindrar slambilen från att komma fram när du har en schemalagd tömning, exempelvis om något blockerar vägen. Om du inte har meddelat oss i förväg och om slambilen inte kommer fram vid tömningsförsöket kommer du att få betala en framkörningsavgift.

Om du inte har möjlighet att använda den schemalagda tömningen eller inte behöver slamtömning kontaktar du Kungsbacka direkt för att avboka – detta behöver du göra senast onsdag veckan före den schemalagda tömningen. Eftersom enskilda avloppsanläggningar ska tömmas minst en gång per år kan du endast avboka om det inte har gått ett år sedan din senaste tömning.

Efter vi har tömt din anläggning

Ta bort locket efter varje slamtömning och kontrollera statusen på slamanläggningen. När vi har tömt din anläggning kan det synas rester av slam på ytan, vilket är helt normalt. Detta beror på att en slambrunn fylls upp med vatten igen på bara några dygn efter en slamtömning. Därför är det bra om du kontrollerar din slamanläggning direkt efter tömning innan den hinner fyllas med vatten. Ju snabbare du kan kontrollera, desto bättre.

Det är även bra om du regelbundet kontrollerar din slambrunn så att du kan bedöma hur ditt tömningsintervall fungerar, om du exempelvis skulle behöva tömma oftare eller mer sällan. För att ändra ditt intervall kontaktar du Kungsbacka direkt.

Dålig lukt efter tömning?

När vi tömmer slutna tankar kan luft sugas ur vattenlåsen, vilket kan ge avloppslukt i din fastighet. För att undvika detta kan du öppna eventuella ventiler för att vädra och fylla vattenlåset efter tömningen.

Trekammarbrunn

Om du har en trekammarbrunn och den ännu inte hunnit fyllas upp med vatten är det bra om du fyller på den igen med en vattenslang. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att fylla på med vatten. Personalen i slambilen kan inte fylla på vatten eftersom slambilarna inte har med sig rent vatten ut i bilen, utan bara suger ut det vatten som finns i slamavskiljaren.

Fyll på vatten själv - så gör du

När du ska fylla på vatten i en trekammarbrunn ska du fylla på vattnet åt motsatt håll som avloppsvattnet rinner. Börja att fylla på med vatten i den tredje kammaren och fortsätt tills kammare tre och två har vatten ända upp till övergångarna i mellanväggarna. Genom att göra en aktiv återfyllning med vatten tvingar du bort slamrester som är kvar efter tömningen från kammare tre.

I en trekammarbrunn kan du se en så kallad ”slamkaka” på ytan i den första kammaren, men väldigt lite i de övriga kamrarna. Om slamkakan blir tjockare än 2–3 decimeter och det dessutom finns slamkakor i alla tre kammare, betyder det att belastningen är högre än vad slamanläggningen är byggd för. Risken är då stor att slam läcker ut i markbädden och infiltrationsområdet och du kan även råka ut för akuta stopp. För att undvika detta är det lättast om du tömmer din anläggning oftare.

Slamtömning under vintern

På vintern är det viktigt att vägen är ordentligt plogad eller rejält sandad för att undvika ishalka. Den plogade ytan behöver vara minst 3,5 meter bred för att slambilen ska kunna komma fram. Tänk även på att ploga och sanda eventuella vändplatser. Om det är snö behöver du skotta fram både ditt brunnslock och kopplingar ordentligt, men fram till slamanläggningen räcker det med en lätt skottad gångväg för chauffören.

Det kan vara svårt för fordonen att ta sig fram på en del mindre vägar runt om i kommunen, särskilt under vintertid. Om du har en mindre väg fram till din fastighet kan det därför vara en bra idé att tidigarelägga tömningen så att vi tömmer före vintern. Det gynnar både dig och chauffören som kör slamsugningsbilen. För tidigarelägga slamtömningen kontaktar du kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.