Farligt avfall finns i små mängder i varje hushåll. Den sammanlagda mängden från många hushåll kan göra stor skada om den hamnar fel.

Detta gör du med farligt avfall

Du som privatperson kan lämna ditt farliga avfall på någon av Kungsbackas tre återvinningscentraler eller beställa en miljöbox för hämtning av farligt avfall från din ordinarie hämtplats för matavfall och brännbart restavfall. Då säkerställer du att ditt farliga avfall tas omhand av kunnig personal på ett säkert sätt för både människor och miljö.

Det farliga avfallet du lämnar in ska vara väl förpackat. Behållare med vätska ska vara tillslutna och tydligt uppmärkta så att innehållet lätt kan identifieras.

Du får aldrig lägga farligt avfall bland annat avfall. Farligt avfall måste alltid sorteras ut separat för att undvika skador på miljön eller att de människor som hanterar ditt avfall råkar illa ut.

Verksamheter lämnar sitt farliga avfall till godkända företag för mottagning av farligt avfall. Kungsbacka kommun har ingen möjlighet att ta emot farligt avfall från verksamheter.

Vad är farligt avfall?


Exempel på farligt avfall är:

Elektronik

 • Kaffebryggare
 • Vattenkokare
 • Kretskort och klockor
 • Dator, skrivare, TV
 • Leksaker med inbyggt batteri
 • Tvättmaskin
 • Torktumlare
 • Kylskåp och frys

Kemikalier

 • Rengöringsmedel
 • Fotokemikalier
 • Lösningsmedel
 • Nagellack
 • Lim
 • Färg
 • Olja
 • Diesel, dieselolja eller annat drivmedel

Ljuskällor

 • Lågenergilampor
 • Halogenlampor
 • Glödlampor
 • Lysrör

Batterier

 • Uppladdningsbara batterier
 • Småbatterier
 • Bilbatterier

Så skaffar en miljöbox för hämtning av farligt avfall

Utkörning eller hämtning av miljöboxen beställs hos kommunens kundcenter Kungsbacka Direkt.

När du lämnar ifrån dig farligt avfall i miljöboxen ska du alltid skicka med en innehållsdeklaration.

Innehållsdeklaration för farligt avfall Länk till annan webbplats.

Allt avfall måste vara väl förpackat och tydligt uppmärkt. Locket på boxen ska gå att stänga. Det är viktigt för att vi ska kunna transportera ditt avfall på ett säkert sätt. Om inte kraven uppfylls kommer miljöboxen inte att hämtas.

Vad kan jag lägga i den röda miljöboxen?

Du kan lämna mindre mängder kemikalier, elektronik, ljuskällor eller batterier i boxen. Du kan också lämna frityrolja, stekfett och inläggningsoljor i uppmärkta flaskor.

Observera att du av säkerhetsskäl inte får lämna vissa typer av litiumbatterier i miljöboxen. Det handlar om följande batterityper:

 • batterier från mobiltelefoner
 • batterier från verktyg
 • batterier från bärbara datorer
 • batterier tyngre än 500 gram
 • skadade litiumbatterier oavsett typ

Tejpa eventuella utstickande poler och lämna istället dina litiumbatterier som farligt avfall på en återvinningscentral.

Kanyler, som klassas som stickande och skärande avfall, kan du lämna i miljöboxen om du först har förpackat avfallet i en godkänd kanylförvaringsburk. Privatpersoner som har behov av en förvaringsburk för sina använda kanyler kan hämta detta kostnadsfritt på de flesta apotek i Kungsbacka kommun. På apoteken delas även Safe Clips ut. Safe Clips är en kombinerad klippanordning och behållare för kanyler.

I Kungsbackas Avfallsapp finns mer information om vad som ska sorteras som farligt avfall.