Avgifter och abonnemang för återvinning

Som fastighetsägare väljer du vilket renhållningsabonnemang du vill ha.

När du tecknar ett abonnemang ingår hämtning av hushållsavfall vid fastigheten, normalt var fjortonde dag. 

Nytt renhållningsabonnemang

När du vill söka nytt abonnemang eller anmäla ett ägarbyte till en befintlig fastighet eller anmäla nytt abonnemang till nybyggd fastighet behöver du göra det i vår e-tjänst. Behöver du hjälp kan du kontakta vårt kundcenter Kungsbacka direkt.

Ansök om ägarbyte eller nytt abonnemang

Ändra kärlstorlek och se hämtschema

Har du redan ett abonnemang kan du själv ändra kärlstorlek och se ditt hämtschema. Notera att vi tar ut en avgift för kärlbyte enligt aktuell taxa.

Välj renhållningsabonnemang Länk till annan webbplats.

Avfallstaxa

Sorteringsguiden

Undantag

Som fastighetsägare har du rätt att ansöka om undantag från bestämmelserna i kommunens renhållningsordning. Här är de vanligaste undantagen.

Gemensam sopbehållare

Innehavarna av två, tre eller fyra närbelägna fastigheter kan gå samman och dela på en sopbehållare, om ingen behöver gå längre än 300 meter från sin ytterdörr till sopbehållaren.

Om alla hushållen använder varmkompost för det biologiskt nedbrytbara avfallet, får man vara högst tio boende, som delar på sopbehållaren. För detta abonnemang måste man välja kärl i storleken 130 eller 190 liter.

Alla fastighetsägarna skriver på en gemensam ansökan, och en av dem åtar sig att ha sopbehållaren hos sig och betala den ordinarie sophämtningsavgiften. Övriga ingående fastighetsägare betalar endast grundavgiften.

Du kan ansöka om gemensam sopbehållare via vår e-tjänst: Ansöka om tillstånd att använda gemensamt sopkärl Länk till annan webbplats..

Att få dispens kostar motsvarande ett kärlbyte enligt aktuell taxa.

Egen hantering av avfall

Om ett boningshus ligger mer än 300 meter från närmaste boningshus på annan fastighet, eller om det innebär stora svårigheter att hämta avfall, har fastighetsägaren möjlighet att ansöka om undantag från sop- och latrinhämtning samt från slamtömning av avloppsbrunn.

Du ansöker skriftligen och förbinder dig att själv frakta bort det avfall som du inte själv kan ta hand om, till anvisad uppsamlingsplats. Fastigheten ska vara så beskaffad och utrustad, att det mesta avfallet slutligen kan omhändertas där.

Att få dispens kostar motsvarande ett kärlbyte enligt aktuell taxa.

Tillfälligt uppehåll

Om en bebyggd fastighet ska stå helt oanvänd en längre tid, kan man ansöka om uppehåll i sophämtning, slamsugning och eventuellt latrinhämtning hos kommunens förvaltning för Teknik.

Ansök om tillfälligt uppehåll av sophämtning och/eller slamtömning Länk till annan webbplats..

Följande gäller vid ansökan om tillfälligt uppehåll (dispens)

  • Fastigheten ska vara tom minst 6 månader.
  • Återvinningskortet kommer att spärras under dispenstiden.
  • Dispens för sommarperiod gäller alltid hela perioden.
  • Dispensen gäller ett år. Därefter måste du ansöka igen om du vill ha fortsatt uppehåll.

Uppehåll kostar motsvarande ett kärlbyte enligt aktuell taxa.

Renhållningsordning

Renhållningsordningen är ett juridiskt dokument som reglerar hur vi ska ta hand om avfallet i kommunen. Renhållningsordningen består av följande dokument:

Göteborgsregionen minskar avfallet, avfallsplan för 13 kommuner till 2030 Pdf, 7.7 MB.

Lokala avfallsföreskrifter Pdf, 220.3 kB.

Dokument

Avfall och återvinning i Kungsbacka Pdf, 958.3 kB.