Avgifter och abonnemang för återvinning

Som fastighetsägare väljer du vilket renhållningsabonnemang du vill ha.

Våra vanligaste abonnemang

Alla fastighetsägare i kommunen är skyldiga att teckna abonnemang och betala avfallstaxa. När du tecknar ett abonnemang ingår hämtning av hushållsavfall vid fastigheten, normalt var fjortonde dag.

Abonnemang för privata hushåll

Avfallet hämtas varannan vecka och kostnaden är 2 375 kronor per år. Vill du inte sortera ut ditt matavfall kostar abonnemanget 5 120 kronor per år.

De vanligaste abonnemangen i Kungsbacka:

  • matavfall blir biogas med 130 liters kärl,
  • ett brunt för matavfall,
  • ett grönt för brännbart restavfall.

Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter

Hämtningen görs en gång i veckan och abonnemanget kostar 15 380 kronor per år. För dig som hyresgäst eller medlem utgör sophämtningen en del av din hyra eller månadsavgift.

För flerbostadshus och verksamheter är det vanligaste abonnemangen:

  • matavfall blir biogas med bruna kärl för matavfall,
  • gröna 660-liters kärl för brännbart restavfall.

Vill du få ditt trädgårdsavfall upphämtat kan du få det mellan vecka 14–45. Du kan välja mellan ett 240 liters kärl för 1 905 kronor eller ett 370 liters kärl för 2 225 kronor.

Nytt renhållningsabonnemang

När du vill söka nytt abonnemang eller anmäla ett ägarbyte till en befintlig fastighet eller anmäla nytt abonnemang till nybyggd fastighet behöver du göra det i vår e-tjänst. Behöver du hjälp kan du kontakta vårt kundcenter Kungsbacka direkt.

Ansök om ägarbyte eller nytt abonnemang

Ändra kärlstorlek och se hämtschema

Har du redan ett abonnemang kan du själv ändra kärlstorlek och se ditt hämtschema. Notera att vi tar ut en avgift för kärlbyte enligt aktuell taxa.

Välj renhållningsabonnemang Länk till annan webbplats.

Avfallstaxa

Sorteringsguiden

Undantag

Som fastighetsägare har du rätt att ansöka om undantag från bestämmelserna i kommunens renhållningsordning. Här är de vanligaste undantagen.

Gemensam sopbehållare

Innehavarna av två, tre eller fyra närbelägna fastigheter kan gå samman och dela på en sopbehållare.

Om alla hushållen använder varmkompost för det biologiskt nedbrytbara avfallet, får man vara högst tio boende, som delar på sopbehållaren.

Alla fastighetsägarna skriver på en gemensam ansökan, och en av dem åtar sig att ha sopbehållaren hos sig och betala den ordinarie sophämtningsavgiften. Övriga ingående fastighetsägare betalar endast grundavgiften.

Du kan ansöka om gemensam sopbehållare via vår e-tjänst: Ansöka om tillstånd att använda gemensamt sopkärl Länk till annan webbplats..

Egen hantering av avfall

Om ett boningshus ligger mer än 300 meter från närmaste boningshus på annan fastighet, eller om det innebär stora svårigheter att hämta avfall, har fastighetsägaren möjlighet att ansöka om undantag från sop- och latrinhämtning samt från slamtömning av avloppsbrunn.

Du ansöker skriftligen och förbinder dig att själv frakta bort det avfall som du inte själv kan ta hand om, till anvisad uppsamlingsplats. Fastigheten ska vara så beskaffad och utrustad, att det mesta avfallet slutligen kan omhändertas där.

Tillfälligt uppehåll

Om en bebyggd fastighet ska stå helt oanvänd en längre tid, kan man ansöka om uppehåll i sophämtning och slamsugning hos kommunens förvaltning för Teknik.

Ansök om tillfälligt uppehåll av sophämtning och/eller slamtömning Länk till annan webbplats..

Följande gäller vid ansökan om tillfälligt uppehåll (dispens)

  • Fastigheten ska vara tom minst 6 månader.
  • Återvinningskortet kommer att spärras under dispenstiden.
  • Dispens för sommarperiod gäller alltid hela perioden.
  • Uppehållet gäller i högst ett år.
  • Dispensen upphör vid ändrat nyttjande eller ägarbyte.

Uppehåll kostar motsvarande ett kärlbyte enligt aktuell taxa.

Renhållningsordning

Renhållningsordningen är ett juridiskt dokument som reglerar hur vi ska ta hand om avfallet i kommunen. Renhållningsordningen består av följande dokument:

Göteborgsregionen minskar avfallet, avfallsplan för 13 kommuner till 2030 Pdf, 7.7 MB.

Lokala avfallsföreskrifter Pdf, 602.9 kB.