Ungefär hälften av vårt hushållsavfall kan komposteras. När du komposterar får du utmärkt jord till trädgård och krukväxter. Dessutom återförs näringen till jorden.

Anmäl innan du börjar

För att kompostera hushållsavfall måste du ha en varmkompost och sköta den så att den inte stör dina grannar. Du sorterar ut ditt matavfall och lägger det i en godkänd varmkompostbehållare på din tomt. Du står själv för skötsel och utrustning. Innan du kan få abonnemanget varmkompost måste du anmäla det i vår e-tjänst.

Om du flyttar in i en fastighet som har abonnemang Varmkompost och vill fortsätta ha detta abonnemang måste du göra en ny anmälan. Tills ansökan är godkänd får du taxan för osorterat avfall.

Kompostbehållare

Tänk på att kompostbehållaren ska

  • vara skadedjurssäker, det vill säga hål och springor ska vara mindre än sex millimeter. Väggarna ska vara täta och gnagsäkra, och behållaren ska ha bottenplatta eller finmaskigt nät.
  • vara ventilerad, men ha ett tättslutande lock.

Även en så kallad bokashi-behållare för matavfall kan användas, men den måste också anmälas till Teknik om du vill ha abonnemanget Varmkompost.

Detta kan du kompostera

I stort sett allt organiskt köksavfall kan komposteras, till exempel matavfall, kaffefilter, tepåsar, äggkartonger och hushållspapper. Även äggskal, kött-, fisk- och skaldjursrester kan komposteras.

Stora köttben bryts inte ner helt i en kompost. De kan dock vara med i komposten och sedan kan du krossa dem till benmjöl, som är bra växtgödsel.

Plastfria blöjor kan komposteras, men då bör kompostjorden bara användas till prydnadsväxter eftersom en viss smittorisk finns.

Undvik stora mängder av ett och samma avfall. Komposten fungerar bäst om olika avfallsslag blandas.

Detta kan du inte kompostera

Plast, glas, metall, gummi, läder, kemikalier, vedaska, kalk, innehållet i dammsugarpåsar, cigarettfimpar, delar från sjuka växter och ogräs som gått i frö ska inte komposteras. Ogräset kan dock komposteras i varmkompost, där många frön dör av värmen.

Trädgårdsavfall? Då behövs ingen anmälan

Om du vill kompostera trädgårdsavfall behöver du varken anmäla eller söka tillstånd för detta. Tänk dock på att placera komposten på ett bra ställe, så att den inte stör dina grannar.

Trädgårdsavfall

Latrinkompostering

Latrin är benämningen på innehållet i torrtoaletten. Detta innehåller från början mycket mer bakterier och andra smittämnen än annat avfall som man komposterar. Om du vill kompostera din latrin behöver du ansöka om dispens från renhållningsordningen i vår e-tjänst.

Dokument

Regler om varmkompost Pdf, 958.3 kB.