När du komposterar får du utmärkt jord till både din trädgård och dina krukväxter. Dessutom återförs näringen till jorden.

För att kompostera matavfall måste du ha en varmkompost och sköta den så att den inte stör dina grannar. Du sorterar ut ditt matavfall och lägger det i en godkänd varmkompostbehållare på din tomt. Du står själv för skötsel och utrustning. Innan du kan få abonnemanget varmkompost måste du ansöka om det i vår e-tjänst.

Om du flyttar in i en fastighet som har abonnemang Varmkompost och vill fortsätta ha detta abonnemang måste du göra en ny ansökan. Tills ansökan är godkänd får du taxan för matavfall blir biogas.

Ansök om varmkompost

Vill du börja kompostera ditt matavfall behöver du skicka in en ansökan till Kungsbacka kommun. Det gör du via vår e-tjänst eller genom att hämta en blankett som du kan skicka in.

Ansök om egen varmkompost. Länk till annan webbplats.

Tänk på att latrinkompostering inte är samma sak som varmkompostering och behöver hanteras separat. Ska du kompostera ditt latrinavfall behöver du kontakta Miljö & Hälsoskydd och söka dispens.

Ansöka om eget omhändertagande av slam, fekalier eller urin. Länk till annan webbplats.

Om du vill kompostera trädgårdsavfall behöver du varken anmäla eller söka tillstånd för detta. Tänk dock på att placera komposten på ett bra ställe, så att den inte stör dina grannar.

Trädgårdsavfall

Kompostbehållaren

När du komposterar ditt eget avfall behöver du en komposthållare som inte har springor större än 6 millimeter och är utformad så att flugor, fåglar och gnagare inte kan komma åt innehållet. För att du ska kunna kompostera under vintern behöver din behållare vara värmeisolerad och tåla minst 15 minusgrader. Behållaren behöver också vara ventilerad för att slippa syrebrist och dålig lukt och ha lock, botten ska vara tät eller ha ett nät. Du ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden. Kompostbehållaren måste placeras, underhållas och skötas så att olägenhet, som exempelvis lukt och skadedjur, inte uppstår.

Bokashi är tillåtet om du har ett varmkompost abonnemang, men samma krav på varmkompostbehållare ställs för att kunna hantera matavfallet vid tjäle.

Kompostbehållaren ska helst stå vindskyddad på en skuggig plats så att komposten inte riskerar att torka ut, tre sidor bör skyddas av antingen häckar eller plank. Dock ska den vara lätt att tömma. Kompostplatsen bör vara lätt att nå oavsett väderlek och årstid. Komposten får inte placeras för nära grannen eller i närheten av en vattentäkt.

Behållarens utseende och storlek

Eftersom varmkomposten måste eftermogna bör du antingen använda två kompostbehållare växelvis eller ha en inhägnad och övertäckt plats där komposten kan lagras.

Storleken på behållaren beror på din mängd köksavfall, som självklart beror på matvanorna. Men en tumregel är att en isolerad behållare bör rymma 50 liter per person. Det är viktigt att behållarens volym överensstämmer med den mängd avfall du har. I en för stor behållare kan det vara svårt att få upp temperaturen och få en aktiv nedbrytningsprocess. I en för liten behållare kan aktiviteten bli för stor och kan orsaka syrebrist på grund av den intensiva nedbrytningen.

Skötselråd

Avfallet som slängs i komposten bör vara så finfördelat som möjligt samt läggas i tunna lager. Man riskerar då inte att avfallet ruttnar inifrån. För att ytterligare öka nedbrytningshastigheten ska komposten röras om så att gammalt och nytt material blandas.

För att lyckas med varmkompostering måste man se till att ha gott om syre och rätt fukthalt, det är viktigt att blanda om i kompostmaterialet för att få en bra sammansättning av näringsämnen.

Matavfallet bör blandas med exempelvis torrt trädgårdsavfall, sågspån, flis eller halm för att ge en bra sammansatt diet för mikroorganismerna. Det krävs cirka en del täckmaterial till tre delar avfall.

Färskt matavfall bör aldrig ligga på ytan, utan täckas med strömaterial ovanpå eller blandas ner ordentligt för att förhindra problem med lukt, flugor eller råttor

I varmkomposten kan du slänga:

 • Matrester, råa och tillagade
 • Frukt och grönsaker
 • Skal, inklusive äggskal
 • Kaffe- och te-sump
 • Filterpåsar
 • Hushållspapper, ofärgade servetter och näsdukar
 • Blommor, växter och blomjord

I varmkomposten kan du inte slänga:

 • Cigarettfimpar och snus
 • Dammsugarpåsen och dess innehåll
 • Blöjor och bindor
 • Gyttja och lera
 • Stora mängder aska eller grillkol
 • Mjukplast
 • Stålull
 • Tyg
 • Förpackningar, till exempel plast, metall, frigolit, glas, kartong

Tid för kompostprocessen

Det tar ofta sex månader innan komposten har brutits ner. Kompostmaterialet kan då flyttas till nästa fack eller till en övertäckt trädgårdskompost. Materialet är färdigt när det ser ut, känns och luktar som jord. Låt den då eftermogna genom att täcka över den i 2–3 månader.

Lösningar på vanliga problem med hushållskomposten

Ibland kan en kompost drabbas av problem. Obalans i innehållet kan göra att det börjar lukta illa eller att nedbrytningsprocessen avstannar. Nedan beskrivs de vanligaste problemen och dess åtgärder:

Dålig lukt

Komposten är för blöt eller kompakt och har börjat ruttna i stället för att förmultna. För mycket organiskt material när man startar upp komposten kan vara en av orsakerna till syrebrist. För att undvika det kan man lägga in 5 centimeter kompostjord i botten på behållaren, varva med spån, malt trädgårdsavfall och annat material. Den bör också blandas om ordentligt.

Flugor och larver

Detta kan åtgärdas genom att täcka komposten med blöta tidningar samt torka rent lock och kanter. Tätningen bör vara kvar under 14 dagar för att flugor och ägg ska dö. Under tiden kan man fylla på med nytt avfall ovanpå, men det är viktigt att lägga rikligt med strö på matavfallet så att inte flugorna frodas igen. Efter 14 dagar kan tidningarna rivas sönder och blandas ner i komposten. Kvarstår problemen kan flugnät sättas upp. Använd aldrig bekämpningsmedel!

Det är viktigt att hålla rent vid komposten för att undvika problem med flugor. Man kan också använda sig av insekter och larver som äter flugägg. Varje matavfallsskikt bör täckas så snart som möjligt med jord, torv eller spån. Särskilt barrträdsspån är effektivt eftersom det innehåller hartsämnen som flugor tycks ogilla. Flugornas ägg klarar inte högre temperaturer (+50–70°C). Kom ihåg att de små blomflugorna är svåra att undvika helt!

Läckage av illaluktande vatten

Lakvattnet är i sig inget problem, eftersom det kan användas som gödning åt buskar och trädgårdsland. Problemet åtgärdas dock genom att blanda ner torrt strömaterial som suger upp vattnet och röra om ordentligt.

Långsam förmultning

Om din kompost förmultnar långsamt beror det ofta på att det är för torrt. Detta åtgärdar du genom att vattna och eventuellt täta behållaren. Om komposten innehåller för lite näring kan förmultningen också stanna av, detta löses med att blanda i färska växtdelar eller matavfall. Den ska kännas som en urkramad tvättsvamp. Myror är ofta ett tecken på torr kompost eller låg aktivitet.