Vi hämtar normalt ditt hushållsavfall från villor och fritidshus var fjortonde dag. För verksamheter och flerbostadshus hämtas avfallet normalt varje vecka.

Sommartips för sophantering

Under våren och sommaren kan det ibland uppstå problem med flugor och dålig lukt i det bruna kärlet för matavfall. Här är några enkla knep för att minska risken för detta:

  • Byt papperspåse ofta, även om den inte är full.
  • Låt blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen.
  • Torrskala grönt. Lyft upp påshållaren med den bruna påsen på diskbänken och skala lök, sallad och annat direkt i påsen.
  • För att matavfallet ska bli torrare kan du blanda i tidningspapper, hushållspapper eller rivna äggkartonger.
  • Skölj av skaldjursrester med vatten, låt rinna av och vira in dem i lite tidningspapper. Lägg därefter paketet i den bruna påsen. Om det dröjer flera dagar tills nästa sophämtning kan du förvara skaldjursresterna i frysen så länge.
  • Stäng papperspåsen ordentligt genom att rulla ihop den innan du lägger den i kärlet.
  • Skölj ur hela det bruna kärlet ordentligt med vatten, inga rengöringsmedel behövs.
  • Ställ kärlet så skuggigt som möjligt.
  • Lite ättika runt kanterna och på botten av kärlet ger en fräsch doft och håller flugorna borta. Kärlet är dubbelbottnat så matavfallet blir inte fuktigt.
  • Strö lite vanligt trädgårdskalk runt kanterna och i botten av kärlet, för att minska antalet flugor. Tänk på att inte använda för mycket bara, det räcker med en matsked.

I Kungsbacka är det vår upphandlade entreprenör Ragn-Sells som hämtar soporna runt om i kommunen. Här hittar du information om hämtningen av ditt avfall.

Hur gör jag med kärlen vid hämtning?

Ställ ut sopkärlen senast klockan 6 samma dag som vi ska hämta soporna. Ställ kärlen med handtaget ut mot vägen så vi lätt kan tömma kärlet. Låt kärlet stå kvar tills det blivit tömt.

När vi ska hämta kärlet behöver du ställa det inom två meter från vägen så att det är lättillgängligt för oss. Om du vill att vi hämtar ditt sopkärl från mer än två meter från vägen behöver du ansöka om extra gångavstånd, det gör du via vår e-tjänst:

Ansöka om gångavstånd för sopkärl Länk till annan webbplats..

Du behöver även hålla hämtningsplatsen fri från hinder samt snöröja och sanda platsen.

Tänk på att inte fylla dina sopkärl mer än vad som ryms i kärlet. Det innebär att locket ska gå att stänga och att kärlet ska kunna rullas lätt på en hårdgjord yta fram till sopbilen.

På grund av vikten får du inte lägga stora mängder fallfrukt i det bruna kärlet. Fallfrukten kan du i stället lämna på någon av våra återvinningscentraler.

Återvinningscentraler i Kungsbacka

Lämna kärlet ute vid försening

Ibland kan det hända att sopbilen inte har kunnat komma fram. Det kan exempelvis vara halka eller avstängning av vägen eller något annat som tillfälligt spärrar vägen. Lämna kvar kärlen ute tills vi har kunnat komma fram och tömma det.

Vem som ansvarar för snöröjningen på olika typer av vägar?

Har vi inte hämtat dina sopor?

Om vi på grund av någon anledning inte kunnat hämta dina sopor meddelar vi det via avfallsappen och som driftmeddelande på webben. I dessa fall låter du sopkärlet stå kvar så tömmer vi snart vi kan.

Har vi inte meddelat via appen eller på webben ska du kontakta vårt kundcenter Kungsbacka direkt inom två arbetsdagar och anmäla utebliven tömning.

Fotodokumentation

Om vi inte kan tömma kärlet på grund av exempelvis felsortering eller att dragvägen är blockerad, så kan sophämtarna dokumentera hämtplats eller kärl med foto. Detta gör vi för att underlätta utredningen vid eventuella tvister vid utebliven hämtning eller avvikelse.

Hämtschemat visar dina sophämtningar

Vi skickar ut ett hämtschema i slutet av varje år. På schemat står det vilket abonnemang och eventuella extrabeställningar du har, och vilka datum hushållsavfallet hämtas under det kommande året.

Du kan även se ditt hämtschema här på hemsidan. Du behöver ditt kundnummer som du hittar på fakturan.

Se ditt hämtschema. Länk till annan webbplats.

Nya matavfallspåsar

Om dina matavfallspåsar tar slut så kan du hämta nya på våra tre återvinningscentraler eller i stadshusets entré. Vid hämtning kan du också klämma fast en oanvänd påse under locket på det bruna kärlet, så lämnar vi en ny bunt på kärlet (i mån av plats för buntar i bilen).

Från 2027 kan du lämna mer avfall i kärlen hemma

Senast 2027 får du flera avfallskärl hemma vid fastigheten och behöver inte åka till återvinningsstationen lika ofta. Det beslutade nämnden för Teknik 24 april 2024.

Beslutet innebär att du behåller dina två nuvarande kärl för brännbart och matavfall, och kommer att få två nya tvåfackskärl där du kan slänga plast, kartong och färgat respektive ofärgat glas. Dessutom ingår ett sidofack för metall.

För att förbättra återvinningen av förpackningar och göra det lättare för hushållen att sortera, ändrades nyligen lagstiftningen. De nya bestämmelserna innebär att alla hushåll ska få sina sorterade förpackningar hämtade i anslutning till fastigheten senast 2027.

När den fastighetsnära insamlingen införs i Kungsbacka kommer vi att hämta ditt förpackningsavfall av kartong, plast, metall, färgat och ofärgat glas i två tvådelade kärl, så kallade tvåfackskärl. Du behåller dina befintliga kärl för matavfall och brännbart restavfall. Tidningar kommer du att lämna på en återvinningsstation precis som idag. Det blir obligatoriskt för alla hushåll att ha fastighetsnära insamling.

Återvinningsstationer kvar även efter 2027

Från 2027 har kommunen en skyldighet att samla in skrymmande förpackningsavfall, större kartonger och liknande via lättillgängliga insamlingsplatser. Några av kommunens cirka 30 återvinningsstationer kommer alltså att finnas kvar även efter att fastighetsnära insamling införs.

Vilka stationer som blir kvar och en tidplan för införandet av de nya kärlen är ännu inte klart.