Vi hämtar normalt ditt hushållsavfall från villor och fritidshus var fjortonde dag. För verksamheter och flerbostadshus hämtas avfallet normalt varje vecka.

Tips för dina sopor på vintern

På vintern finns risk för att matavfallspåsarna fryser fast i de bruna kärlen. Då kan sopbilen inte tömma kärlet.

Enkla tips för att undvika fastfrusna matavfallspåsar:

  • Använd alltid den ventilerade påshållaren i köket.
  • Låt vått matavfall rinna av så det är så torrt som möjligt när det läggs i bruna påsen.
  • Se till att matavfallet inte ramlar ur påsen när du slänger den i kärlet.
  • Om kärlet är rent fryser påsarna inte fast lika lätt. Gör rent kärlet och pröva att lägga lite tidningspapper i botten.
  • Om du har möjlighet kan du låta matavfallspåsen stå ute några minuter innan den läggs i kärlet. Det räcker ofta med fem minuter för att ytan på påsen ska hinna bli riktigt kall. Är det risk att fåglarna river sönder den kan du ställa en spade framför eller lägga en hink över.

Har ditt avfall frusit fast?

  • Ruska på kärlet när du drar fram det för tömning.
  • Prova att slå lite lätt på det eller peta loss påsarna med till exempel en sopkvast.
  • Ställ in kärlet i garaget en stund och gör sedan rent kärlet.

I Kungsbacka är det vår upphandlade entreprenör Ragn-Sells som hämtar soporna runt om i kommunen. Här hittar du information om hämtningen av ditt avfall.

Hur gör jag med kärlen vid hämtning?

Ställ ut sopkärlen senast klockan 6 samma dag som vi ska hämta soporna. Ställ kärlen med handtaget ut mot vägen så vi lätt kan tömma kärlet. Låt kärlet stå kvar tills det blivit tömt.

När vi ska hämta kärlet behöver du ställa det inom två meter från vägen så att det är lättillgängligt för oss. Om du vill att vi hämtar ditt sopkärl från mer än två meter från vägen behöver du ansöka om extra gångavstånd, det gör du via vår e-tjänst:

Ansöka om gångavstånd för sopkärl Länk till annan webbplats..

Du behöver även hålla hämtningsplatsen fri från hinder samt snöröja och sanda platsen.

Tänk på att inte fylla dina sopkärl mer än vad som ryms i kärlet. Det innebär att locket ska gå att stänga och att kärlet ska kunna rullas lätt på en hårdgjord yta fram till sopbilen.

På grund av vikten får du inte lägga stora mängder fallfrukt i det bruna kärlet. Fallfrukten kan du i stället lämna på någon av våra återvinningscentraler.

Återvinningscentraler i Kungsbacka

Lämna kärlet ute vid försening

Ibland kan det hända att sopbilen inte har kunnat komma fram. Det kan exempelvis vara halka eller avstängning av vägen eller något annat som tillfälligt spärrar vägen. Lämna kvar kärlen ute tills vi har kunnat komma fram och tömma det.

Vem som ansvarar för snöröjningen på olika typer av vägar?

Har vi inte hämtat dina sopor?

Om vi på grund av någon anledning inte kunnat hämta dina sopor meddelar vi det via avfallsappen och som driftmeddelande på webben. I dessa fall låter du sopkärlet stå kvar så tömmer vi snart vi kan.

Har vi inte meddelat via appen eller på webben ska du kontakta vårt kundcenter Kungsbacka direkt inom två arbetsdagar och anmäla utebliven tömning.

Fotodokumentation

Om vi inte kan tömma kärlet på grund av exempelvis felsortering eller att dragvägen är blockerad, så kan sophämtarna dokumentera hämtplats eller kärl med foto. Detta gör vi för att underlätta utredningen vid eventuella tvister vid utebliven hämtning eller avvikelse.

Hämtschemat visar dina sophämtningar

Vi skickar ut ett hämtschema i slutet av varje år. På schemat står det vilket abonnemang och eventuella extrabeställningar du har, och vilka datum hushållsavfallet hämtas under det kommande året.

Du kan även se ditt hämtschema här på hemsidan. Du behöver ditt kundnummer som du hittar på fakturan.

Se ditt hämtschema. Länk till annan webbplats.

Nya matavfallspåsar

Om dina matavfallspåsar tar slut så kan du hämta nya på våra tre återvinningscentraler eller i stadshusets entré. Vid hämtning kan du också klämma fast en oanvänd påse under locket på det bruna kärlet, så lämnar vi en ny bunt på kärlet (i mån av plats för buntar i bilen).