Hushållsavfall från villa och fritidshus hämtas normalt var fjortonde dag. För verksamheter och flerbostadshus hämtas avfallet normalt varje vecka.

Här hittar du information om hämtningen av ditt avfall.

Hur gör jag med kärlen vid hämtning?

Ställ ut sopkärlen senast klockan 6 på dagen för hämtning. Kärlen ska stå med handtaget ut mot vägen. Låt kärlet stå kvar tills det blivit tömt, även dagen efter om det exempelvis är halka eller något annat som kan ha orsakat svårigheter för sopbilarna att komma fram.

Inför sophämtning behöver du ställa dina sopkärl inom två meter från vägen. Om sophämtarna behöver gå mer än två meter från vägen för att hämta dina kärl tillkommer en extra avgift för sophämtningen.

Du behöver se till att hämtningsplatsen underhålls. Det innebär att du håller den fri från hinder, snöröjer och sandar platsen.

Du får inte fylla dina sopkärl mer än vad som ryms i kärlet. Det innebär att locket ska gå att stänga och att kärlet ska kunna rullas lätt på en hårdgjord yta fram till sopbilen.

På grund av vikten får du inte lägga stora mängder fallfrukt i det bruna kärlet. På hösten kan du lämna fallfrukt på våra återvinningscentraler.

Lämna kärlet ute vid försening

Ibland kan det hända att sopbilen inte har kunnat komma fram. Det kan exempelvis vara halka eller avstängning av vägen eller något annat som tillfälligt spärrar vägen. Lämna kvar kärlen ute tills vi har kunnat komma fram och tömma det.

Vem som ansvarar för snöröjningen på olika typer av vägar?

Har vi inte hämtat dina sopor?

Om hämtningen av ditt hushållsavfall uteblir ska du anmäla det så snart som möjligt till kommunens kundcenter Kungsbacka direkt, och som senast inom två arbetsdagar.

Vid en avvikelse, till exempel att det funnits hinder som gjort att personalen inte kunnat tömma kärlet, kan personal i renhållningsfordonet dokumentera hämtplats och/eller kärl med foto. Syftet är att underlätta kommunens utredning vid eventuella tvister mellan abonnent och renhållningsentreprenör kring utebliven hämtning.

Hämtschemat visar dina sophämtningar

Vi skickar ut ett hämtschema i slutet av varje år. På schemat står det vilket abonnemang och eventuella extrabeställningar du har, och vilka datum hushållsavfallet hämtas under det kommande året.

Du kan även se ditt hämtschema här på hemsidan. Du behöver ditt kundnummer som du hittar på fakturan. Se mitt hämtschema. Länk till annan webbplats.

Nya matavfallspåsar

Om dina matavfallspåsar tar slut så kan du hämta nya på våra tre återvinningscentraler eller i stadshusets entré. Vid hämtning kan du också klämma fast en oanvänd påse under locket på det bruna kärlet, så lämnar vi en ny bunt på kärlet (i mån av plats för buntar i bilen).

Dokument

Handbok för avfallsutrymmen Länk till annan webbplats.

Lokala renhållningsföreskrifter Pdf, 565.6 kB.