Textil- och klädinsamling

Textilavfall har en stor påverkan på vår miljö. Genom att sortera ut textil och kläder till återanvändning kan du göra en stor insats för miljön.

Tillverkningen av kläder och textilier är en av de mest klimat- och miljöförstörande industrierna i världen. Den förbrukar inte bara stora mängder fossil energi och vatten men den är också ofta beroende av miljö- och hälsoskadliga kemikalier. Därför har Kungsbacka kommun som mål att minska mängden textil i hushållens restavfall med 60 procent till år 2030.

Både hela och trasiga kläder är en resurs

Mycket av kläderna vi slänger är i ett så gott skick att de hade kunnat användas av någon annan om de hade skänkts vidare. Men även trasig textil är faktiskt en resurs som kan återvinnas och till exempel bli till stoppning eller delar i byggmaterial för väggar, tak och golv. Dessutom gör ny teknik att det börjar bli möjligt att återvinna fibrer från gamla textilier för att tillverka nya plagg.

Här lämnar du trasiga kläder och textiler

Du kan lämna in dina kläder och textiler på någon av våra återvinningscentraler där Björkåfrihet och Human Bridge har insamlingboxar. Björkåfrihet har även boxar på ett flertal av våra återvinningsstationer.

Du kan lämna in både hela och trasiga textiler, det enda som du inte ska lämna in är textiler eller kläder som är blöta eller så svårt nedsmutsade att de riskerar att smutsa ner andra kläder i insamlingen.

Återvinningscentraler

Återvinningsstationer

Vad händer med de insamlade kläderna och textilierna?

Insamlade textilierna hämtas av våra samarbetspartners Björkåfrihet Human Bridge och Stadsmissionen och omhändertas i deras processer och anläggningar.

Insamlade textilierna sorteras och säljs i butiker i Sverige, skickas utomlands till sorteringsanläggningar för sortering enligt avfallstrappan eller som bistånd. En del av material sorteras ut för återvinning och forskning samt utveckling i Sverige. En del av materialet används för materialåtervinning inom industri i Europa som putstrasor och fyllnadsmaterial.

Textil som inte lämpar sig för återbruk eller återvinning, exempelvis textil som är hårt nedsmutsad, går till förbränning och energiåtervinning eller sorteras ut som farligt avfall i Sverige, därför viktigt att redan vid inlämning att endast skänka torr och ren textil.