Källsorteringsguide

Här hittar du olika sorters avfall och kan se var det ska lämnas. Använd sökrutan eller klicka på en begynnelsebokstav för att snabbt komma till rätt ställe i listan.

Faktaruta

ÅVC är en förkortning för Återvinningscentral

ÅVS är en förkortning för Återvinningsstation för förpackningar