Förpackningar, tidningar och tomglas

På återvinningsstationerna ska du lämna gamla tidningar, returpapper, tomglas, förpackningar av glas, plast, metall och kartong. Det går även att lämna småbatterier i röda batteriboxar.

Här finns återvinningsstationer i Kungsbacka

Lista över återvinningsstationer

 • Anneberg, kiosken
 • Fjärås, Sätilavägen
 • Fjärås bygdegård
 • Fjärås centrum
 • Frillesås, Vallersviksvägen
 • Gällinge-krysset
 • Hammerö, Britta Lenas gata/Östen Johanssons gata
 • Hedeskolan, bussvändslingan
 • Hede, Willys Cash
 • Hjälm, Hällingsjövägen
 • Hålabäck, Blomstergatan/Syréngatan
 • Inlag, Coop Forum
 • Innerstaden, Sjöallén, parkeringen
 • Kullaviks centrum
 • Kullavik, Snipen
 • Onsala, Gottskär, Klaraplan
 • Onsala, Iseråsskolan
 • Onsala, Skällaredsvägen
 • Onsala, Vickavägen
 • Tingbergsvallen, Borgmästaregatan
 • Vallda, Furulidsvägen, skolan
 • Vallda Heberg
 • Vallda, sporthallen
 • Åsa, idrottsplatsen
 • Älvsåkersgården

Hur rapporterar jag fulla behållare?

Om behållarna inte är tömda kan du ringa och meddela Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) på telefon: 0200-88 03 11. Det går också att se när stationen töms på FTI:s hemsida. På FTI:s hemsida kan du även lämna dina synpunkter.

Vem ansvarar för återvinningsstationerna?

Återvinningsstationerna sköts av den rikstäckande organisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Industrin och handeln äger tillsammans fem materialbolag vars samarbetsorganisation FTI ansvarar för återvinningen. Det är FTI som sköter återvinningsstationerna och forslar bort det du lämnar där.

FTI bekostas genom det så kallade producentansvaret som i korthet innebär att de företag (producenter) som förpackat en vara eller importerat den ska stå för kostnaden för att förpackningarna samlas in och återvinns.

Organisationen Batteriinsamlingen ansvarar för återvinning och insamling av batterier.

Hushållsnära hämtning genom TMR

Företaget TMR agerar också under producentansvaret och erbjuder en hushållsnära hämtning av förpackningar.

Hushållsnära hämtning i Sverige (TMR) Länk till annan webbplats..

Avfall som inte är förpackningar

Grovavfall och farligt avfall lämnar du på återvinningscentralerna i Klovsten, Frillesås och Barnamossen.