Återvinn förpackningar och tidningar

På återvinningsstationerna ska du lämna tidningar, returpapper, förpackningar av glas, plast, metall och kartong. Du kan även lämna småbatterier i röda batteriboxar. På vissa stationer finns insamling av textil och kläder till återanvändning och återvinning.

Här finns återvinningsstationer i Kungsbacka

Lista över återvinningsstationer

 • Anneberg, kiosken
 • Barnamossens återvinningscentral
 • Fjärås, Sätilavägen
 • Fjärås bygdegård
 • Fjärås centrum
 • Frillesås, Vallersviksvägen
 • Frillesås återvinningscentral
 • Gällinge-krysset
 • Hammerö, Britta Lenas gata/Östen Johanssons gata
 • Hedeskolan, bussvändslingan
 • Hede, vid Willys
 • Hjälm, Hällingsjövägen
 • Hålabäck, Blomstergatan/Syréngatan
 • Inlag, Coop Forum
 • Innerstaden, Sjöallén, parkeringen
 • Klovstens återvinningscentral
 • Kullaviks centrum
 • Lindens torg, parkeringen
 • Onsala, Gottskär, Klaraplan
 • Onsala, Iseråsskolan
 • Onsala, Skällaredsvägen
 • Onsala, Vickavägen
 • Rosengatan, Kungsbacka
 • Snipen, pendelparkering
 • Vallda, Furulidsvägen, skolan
 • Vallda Heberg
 • Vallda, sporthallen
 • Åsa, idrottsplatsen
 • Älvsåkersgården

Kommunen tar över ansvaret för insamling av förpackningar

Regeringen har beslutat om nya regler som innebär att kommunen tar över ansvaret för att samla in hushållens förpackningsavfall från 1 januari 2024. Vår inriktning är att förpackningar kommer att samlas in på samma sätt som det görs idag, alltså via återvinningsstationer och från de flerfamiljsfastigheter som har frivillig förpackningsinsamling. Skillnaden är att det är kommunens ansvar efter den 1 januari 2024.

Från januari 2024 kommer vi hänvisa fastighetsägare till flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter i Kungsbacka kommun att endast anlita entreprenörer som är auktoriserade och godkända av oss, för insamling av förpackningsavfall.

Auktorisation för förpackningsavfall från flerbostadshus

Fastighetsnära förpackningsinsamling

Nästa förändring enligt regeringens beslut kommer att ske i januari 2027. Då kommer kommunerna att vara ansvariga för att hämta förpackningar från alla bostadsfastigheter, detta kallas för fastighetsnära förpackningsinsamling. Detta innebär att vi kommer att hämta förpackningar från alla flerfamiljshus och villor vid ungefär samma plats som vi idag hämtar mat-och restavfall.

Kommunerna kommer att få ekonomisk ersättning för den fastighetsnära förpackningsinsamlingen från de som producerar förpackningar. För dig innebär det att du inte kommer behöva stå för hela insamlingskostnaden för förpackningar själv.

Hur rapporterar jag fulla behållare?

Om behållarna inte är tömda kan du ringa och meddela Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) på telefon: 0200-88 03 11. Det går också att se när stationen töms på FTI:s hemsida. På FTI:s hemsida kan du även lämna dina synpunkter.

Vem ansvarar för återvinningsstationerna?

Återvinningsstationerna sköts av den rikstäckande organisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Industrin och handeln äger tillsammans fem materialbolag vars samarbetsorganisation FTI ansvarar för återvinningen. Det är FTI som sköter återvinningsstationerna och forslar bort det du lämnar där.

FTI bekostas genom det så kallade producentansvaret som i korthet innebär att de företag (producenter) som förpackat en vara eller importerat den ska stå för kostnaden för att förpackningarna samlas in och återvinns.

Organisationen Batteriinsamlingen ansvarar för återvinning och insamling av batterier.

Hushållsnära hämtning genom TMR

Företaget TMR agerar också under producentansvaret och erbjuder en hushållsnära hämtning av förpackningar.

Hushållsnära hämtning i Sverige (TMR) Länk till annan webbplats..

Avfall som inte är förpackningar

Grovavfall och farligt avfall lämnar du på återvinningscentralerna i Klovsten, Frillesås och Barnamossen.