Återvinn förpackningar och tidningar

På återvinningsstationerna ska du lämna tidningar, returpapper, förpackningar av glas, plast, metall och kartong. Det går även att lämna småbatterier i röda batteriboxar. På vissa stationer finns insamling av textil och kläder till återanvändning och återvinning.

Här finns återvinningsstationer i Kungsbacka

Lista över återvinningsstationer

 • Anneberg kiosken
 • Barnamossens återvinningscentral
 • Blomstergatan/Rosengatan
 • Britta Lenas gata/Östen Johanssons gata
 • Fjärås bygdegård
 • Fjärås centrum
 • Fjärås Schweizerdalen grustag
 • Frillesås, Vallersviksvägen
 • Frillesås återvinningscentral
 • Furulidskolan
 • Gällinge-krysset
 • Hedeskolan, bussvändslingan
 • Hjälmkrysset
 • Klovstens parkering
 • Kullaviks centrum parkering
 • Lindens torg vid parkeringshuset
 • Lindälvsgymnasiet
 • Onsala, Gottskär Klaraplan parkering
 • Onsala Iseråsskolan
 • Onsala Presseskolan Presse park
 • Onsala Vickan
 • Sjöallén parkering
 • Snipen pendelparkering
 • Stora Coop Kungsbacka parkering
 • Vallda Heberg
 • Vallda sporthall
 • Willys parkering
 • Åsa IP
 • Åsa Stationsväg
 • Älvsåkersgården

Hur rapporterar jag fulla behållare?

Om behållarna inte är tömda eller om en återvinningsstation är i behov av städning vill vi gärna att du anmäler det till oss.

På varje återvinningsstation finns en QR-kod för att enkelt kunna göra en anmälan direkt i mobilen. Möjlighet att felanmäla eller anmäla behov av städning eller tömning finns också i Kungsbackas vatten- & avfallsapp och på sopor.nu Länk till annan webbplats..

När tömmer ni nästa gång?

sopor.nu Länk till annan webbplats. kan du se när det är planerat att genomföra nästa städning eller tömning av återvinningsstationen. Om städning eller tömning är planerat till nästkommande dag behöver du inte göra någon anmälan om detta.

Jour för Återvinningsstationer

Om något akut inträffar på någon av kommunens återvinningsstationer under kvällar och helger kontaktar du vår jourtelefon på 0300-708 80.

Avfall som inte är förpackningar

Grovavfall och farligt avfall lämnar du på återvinningscentralerna i Klovsten, Frillesås och Barnamossen.

Frågor och svar

Måste jag källsortera?

Alla har en lagstadgad skyldighet att sortera ut förpackningar men också exempelvis elektroniskt avfall, läkemedel, däck och batterier och lämna det till särskild insamling. Från 2024 gäller det även matavfall och trädgårdsavfall.

Avfallsförordningen 4 § (Riksdagen) Länk till annan webbplats..

Är det lönt att källsortera?

Varje förpackning som du lämnar till återvinning innebär att du sparar på jordens resurser och värnar om klimatet. Till exempel halveras koldioxidutsläppen om du källsorterar en plastförpackning istället för att slänga den i soppåsen.

Måste jag diska förpackningarna?

Du behöver inte diska ur förpackningen, men de måste vara tömda på sitt innehåll.

Om det är förpackningar som innehåller farligt avfall, till exempel nagellack, lämnas hela förpackningen med innehåll som farligt avfall på återvinningscentralen.

Hur gör jag med en förpackning som består av flera material?

Det är det dominerande materialslaget som avgör hur det ska sorteras. Om de olika materialen är lätta att separera ska de skiljas åt, till exempel skruvkorken i plast på en mjölkförpackning i papper. Det ska inte krävas verktyg för att dela materialen, så basen där skruvkorten sitter fast får alltså sitta kvar.

Varför får jag inte slänga diskborstar eller dricksglas på återvinningsstationen?

Det finns ett producentansvar på förpackningar. Det innebär att de som tillverkar eller säljer förpackade varor är skyldiga att bekosta insamling och ordna återvinning av varje förpackningsslag.

Eftersom diskborsten inte är en förpackning ska den inte lämnas på återvinningsstationen. Den läggs i vanliga soppåsen eller i särskild plastinsamling på återvinningscentralen. Dricksglas är inte heller en förpackning. De är ofta av en annan glaskvalitet än glasförpackningar, blandas glaskvaliteterna försämras möjligheterna att återvinna glaset.

Hur vet jag om det ska sorteras som papper eller plast/papper eller metall?

Knyckla ihop förpackningen – om den vecklar ut sig nästan helt är det mest plast, annars papper.

Samma sak gäller för plast och metall – om den vecklar ut sig är det mest plast, annars metall.

Varför är öppningarna till insamlingskärlen för glasförpackningar så små?

Det är av säkerhetsskäl – ingen ska kunna skada sig på glaset. De små öppningarna minskar också risken för att främmande material och skräp hamnar i behållarna.

Vem får slänga förpackningar på återvinningsstationerna?

Återvinningsstationerna är till för hushållen och det är bara förpackningar som får slängas här. Ett undantag är samlokaliserade verksamheter, det vill säga de som delar avfallskärl med hushållen i flerbostadshus, som också får använda återvinningsstationerna.

Kommunen har ansvaret för insamling av förpackningar

Från 1 januari 2024 har kommunerna ansvaret för att samla in hushållens förpackningsavfall. De närmaste åren kommer förpackningar att samlas in på samma sätt som det görs idag, alltså via återvinningsstationer och från de flerfamiljsfastigheter som har frivillig förpackningsinsamling.

Återvinningsstationerna sköts av de entreprenörer som kommunen har upphandlat. El-kretsen ansvarar för insamling och återvinning av batterier. På de flesta återvinningsstationer finns så kallade batteriholkar för insamling av småbatterier. På de stationerna du kan lämna textil och kläder för återbruk är det Björkåfrihet som sköter insamlingen.

Kommunerna får ersättning för insamlingen genom det så kallade producentansvaret som i korthet innebär att de företag (producenter) som förpackat en vara eller importerat den ska stå för kostnaden för att förpackningarna samlas in och återvinns.

Fastighetsnära förpackningsinsamling

Nästa förändring enligt regeringens beslut kommer att ske i januari 2027. Då kommer kommunerna att vara ansvariga för att hämta förpackningar från alla bostadsfastigheter, detta kallas för fastighetsnära förpackningsinsamling. Detta innebär att vi kommer att hämta förpackningar från alla flerfamiljshus och villor vid ungefär samma plats som vi idag hämtar mat-och restavfall.

Fastighetsägare hänvisas till auktoriserade entreprenörer

Från 1 januari 2024 hänvisar vi fastighetsägare till flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter i Kungsbacka kommun att endast anlita entreprenörer som är auktoriserade och godkända av oss, för insamling av förpackningsavfall.

Auktorisation för förpackningsavfall från flerbostadshus