Auktorisation för förpackningsavfall från flerbostadshus

glasflaskor och metallförpackning

Från januari 2024 kommer fastighetsägare till flerfamiljsfastigheter och samlokaliserade verksamheter att hänvisas till att endast anlita entreprenörer som är auktoriserade och godkända av Kungsbacka kommun för insamling av förpackningsavfall.

Frågor och svar:

Vad innebär auktorisation?

Auktorisation innebär att kommunen ställer ett antal krav på entreprenörer som vill bli godkända för att hämta förpackningsavfall hos hushållen i flerbostadshus. Alla entreprenörer som uppfyller kraven och ansöker om att bli auktoriserade får erbjuda hämtning av förpackningar hos hushållen. I auktorisationsavtalet framgår de krav som vi ställer på de auktoriserade entreprenörerna. Det avtal som du som fastighetsägare till flerbostadshus upprättar med en auktoriserad entreprenör ska stämma överens med de krav som vi ställer i auktorisationsavtalet.

Du tecknar avtal direkt med entreprenören och entreprenören bestämmer själv priset för sin tjänst. Priset får inte vara högre än vår gällande maxtaxa. Om du anlitar avfallsentreprenören till andra tjänster, exempelvis skötsel av kärl, omfattas de inte av vår maxtaxa. Då får du komma överens om ersättning med aktuell entreprenör.

Vad behöver jag som fastighetsägare till flerbostadshus göra för att förbereda mig?

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan börja planera för hur man kan ta hand om de avfallstyper som förändringen gäller. Efter 1 januari 2024 kommer kommunens auktoriserade entreprenörer att vara godkända för att hämta förpackningsavfallet. Fastighetsägare får välja från listan över godkända entreprenörer och teckna avtal. Det är frivilligt att beställa fastighetsnära insamling av förpackningsavfall 2024.

Samlokaliserade verksamheter – vad är det?

Om det finns en samlokaliserad mindre verksamhet i fastigheten som idag delar avfallsutrymme och behållare med hushållen finns möjlighet att fortsätta med det. Det kan vara exempelvis en butik eller restaurang i bottenplan av ett hyreshus. Verksamheten måste anmäla till kommunen att de lämnar sitt förpackningsavfall via fastighetsägaren.

Du som har en samlokaliserad verksamhet måste anmäla via vår e-tjänst om du delar avfallsutrymme och avfallsbehållare med hushållen. Detta är en förutsättning för att ersättning för verksamheten ska kunna betalas ut till fastighetsägaren.

Kommer fastighetsägare att få ersättning för insamling av förpackningsavfall?

Flerbostadshus med fastighetsnära insamling kan få en schablonbaserad ersättning från kommunen.

Vi betalar ut ersättningen i efterhand till dig som är fastighetsägare för flerbostadshuset. Ersättningen grundar sig på den ersättning kommunen får från Naturvårdsverket.

Din ersättning baseras på antal lägenheter i din fastighet samt antal samlokaliserade verksamheter. Nedan ser du ersättning per avfallsslag. Ersättningen kan komma att revideras, beroende på ändringar av Naturvårdsverket och liknande.

Ersättning i kronor per år och hushåll i flerbostadshus

  • Pappersförpackningar: 104 kr
  • Plastförpackningar: 116 kr
  • Glasförpackningar: 47 kr
  • Metallförpackningar: 23 kr

Ersättningen är schablonbaserad och täcker inte alla kostnader för insamling av förpackningsavfall. Fastighetsägare står själv för den extra kostnaden.

(uppdaterad 17 juni 2024)

Hur gör jag för att få ersättningen?

För att få ta del av kommunens ersättning så måste du som fastighetsägare eller ansvarig för en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening rapportera in dina uppgifter om fastighetsnära insamling av förpackningar till kommunen via vår e-tjänst.

Din ansökan om ersättning utgår alltid från våra datum för inrapportering. Du kan aldrig få ersättning retroaktivt. När du skickat in ansökan gäller den tills vidare.

Tid för ansökan/inrapportering

Ersättning från

Ansök senast

1 januari 2024

15 mars 2024

1 april 2024

15 juni 2024

1 juli 2024

15 september 2024

1 oktober 2024

15 december 2024

Första utbetalningen till fastighetsägare med FNI sker efter sommaren 2024 efter det att kommunen fått första utbetalningen från Naturvårdsverket.

Auktoriserade entreprenörer förpackningsavfall

Auktoriserade entreprenörer för hämtning av förpackningsavfall från flerbostadshus:

Listan uppdateras löpande med tillkommande entreprenörer.

Vill du bli leverantör?

Är du en avfallsentreprenör och är intresserad av att bli leverantör åt kommunen kan du läsa mer och anmäla dig på sidan om att bli samarbetspartner för förpackningsavfall.

Samarbetspartner för insamling av förpackningsavfall