Avfallstaxa gäller avgifter för avfallshantering som utförs av kommunen.

Avfallstaxan gäller från och med 1 januari 2024 och beslutades av kommunfullmäktige den 14 december 2023.

Avfallstaxa i Kungsbacka från 1 januari 2024 Pdf, 326.7 kB.

Vad är det jag betalar för?

Renhållningen (sophämtning och återvinningscentraler) i en kommun är avgiftsfinansierad, inte skattefinansierad. Taxorna beslutas av kommunfullmäktige.

Renhållningsavgiften består av olika delar:

Fast avgift

Utgör cirka 45 procent och ska täcka kostnader för återvinningscentraler, kundservice, planering och information.

Hämtningsavgift

Utgör cirka 30 procent och ska täcka kostnader för sopkärl och den regelbundna hämtningen av soporna hemma hos dig.

Återvinningsavgift

Utgör resterande 25 procent och ska täcka kostnader för att ta hand om soporna efter att de har hämtats.

Summan

På sidorna om de olika abonnemangen redovisar vi summan av dessa tre avgifter. Det är den som du som abonnent betalar.

Renhållningsordning

Renhållningsordningen är ett juridiskt dokument som reglerar hur vi ska ta hand om avfallet i kommunen.

Kungsbackas nuvarande renhållningsordning antogs av kommunfullmäktige den 6 februari 2024.

Renhållningsordningen består av följande dokument:

Bygg- och rivningsavfall

Från och med den 1 januari 2023 ansvarar kommunen för hanteringen av bygg- och rivningsavfall som uppstår när privatpersoner och föreningar själva renoverar.

För att kunna möta upp de nya reglerna har Kungsbacka kommun infört ett auktorisationssystem. Auktorisationssystem innebär att de entreprenörer som blir auktoriserade får en icke-exklusiv rätt att ingå avtal för att ta hand om fastighetsnära insamling (FNI) av bygg- och rivningsavfall, som inte producerats i yrkesmässig verksamhet inom Kungsbacka kommun. Det innebär exempelvis att ta hand om bygg- och rivningsavfall från dig när du själva renoverar hemma.

Kommunen har beslutat om en maxkostnad som företagen inte får överskrida när du anlitar dem. Maxkostnaden hittar du här:

Maxkostnad för bygg- och rivningsavfall