Om du flyttar eller om fastigheten byter ägare måste du anmäla detta så att abonnemang för sophämtning och vatten skrivs över till rätt person.

Du anmäler nytt abonnemang, flytt eller ändrad ägare i vår e-tjänst. Det är viktigt att du läser av vattenmätaren på ägarbytesdagen och att du skickar in ansökan omgående.

Anmäl flytt eller ägarbyte för vatten och avlopp samt hämtning av hushållsavfall Länk till annan webbplats..

Personuppgifter i ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). När du skickar in ett ärende till Kungsbacka kommun registreras den som allmän handling och dina personuppgifter sparas för att kunna hantera ärendet. Läs mer om dataskydd och hur vi hanterar dina personuppgifter på sidan Dataskydd och integritet.

Kommunalt vatten

Är du nyinflyttad i en fastighet med kommunalt vatten är det viktigt att du läser av vattenmätaren igen efter ungefär 6 månader för att vi ska kunna debitera en korrekt förbrukning. Vi rekommenderar att du sedan läser av din vattenmätarställning och rapporterar in den minst en gång per år. Efter att du har rapporterat in en avläsning är det bra om du kontrollerar på nästa faktura att avläsningen har kommit med och ser korrekt ut.

Hushållsavfall

Hushållsavfall från villa och fritidshus hämtas normalt var fjortonde dag. För verksamheter och flerbostadshus hämtas avfallet normalt varje vecka. I avfallstaxan finns andra hämtningsalternativ samt tilläggstjänster specificerade.

Kontakta vårt kundcenter Kungsbacka direkt om du vill ändra din hämtning eller beställa tilläggstjänster. Vill du betala din faktura via autogiro anmäler du det enkelt genom din internetbank. Även e-faktura anmäler du själv via din bank.

I ditt avfallsabonnemang ingår ett återvinningskort som ger dig inpassering till våra återvinningscentraler. Du kommer att få kortet skickat till dig så snart vi startat ditt abonnemang.