Om du flyttar eller om fastigheten byter ägare måste du anmäla detta så att abonnemang för sophämtning och vatten skrivs över till rätt person.

Du anmäler nytt abonnemang eller ägarbyte via blankett som skickas in. Det är viktigt att du läser av vattenmätaren på ägarbytesdagen och att du skickar in ansökan omgående.

Blankett för att anmäla flytt eller ägarbyte för vatten och avlopp samt hämtning av hushållsavfall Länk till annan webbplats..

Kommunalt vatten

Är du nyinflyttad i en fastighet med kommunalt vatten är det viktigt att du läser av vattenmätaren igen efter ungefär 6 månader för att vi ska kunna debitera en korrekt förbrukning. Vi rekommenderar att du sedan läser av din vattenmätarställning och rapporterar in den minst en gång per år. Efter att du har rapporterat in en avläsning är det bra om du kontrollerar på nästa faktura att avläsningen har kommit med och ser korrekt ut.

Hushållsavfall

Hushållsavfall från villa och fritidshus hämtas normalt var fjortonde dag. För verksamheter och flerbostadshus hämtas avfallet normalt varje vecka. I avfallstaxan finns andra hämtningsalternativ samt tilläggstjänster specificerade.

Kontakta vårt kundcenter Kungsbacka direkt om du vill ändra din hämtning eller beställa tilläggstjänster. Vill du betala din faktura via autogiro anmäler du det enkelt genom din internetbank. Även e-faktura anmäler du själv via din bank.

Personer som är folkbokförda i Kungsbacka kommun och är över 18 år kan använda sitt körkort för inpassering på återvinningscentralerna. Har du inget körkort kan du ansöka om ett återvinningskort via vår e-tjänst.