Bil- och båtavfall

Både bilar och båtar omfattas av producentansvar. Det innebär att det finns ett retursystem för både bilar och båtar. Här hittar du information om vart du vänder dig om du har en bil eller båt som gjort sitt och behöver skrotas.

Bilskrot

Bilproducenter har ett eget mottagningssystem som kostnadsfritt tar emot din bil och skrotar den. Om bilen saknar exempelvis motor, växellåda eller katalysator kan de dock begära en skälig ersättning för att skrota bilen.

För att hitta auktoriserade och miljöcertifierande bildemonterareI i Halland och Västra Götaland kan du gå in på bilretur.se Länk till annan webbplats. och välja vilket län du vill lämna in bilen i.

Glöm inte ID och registreringsbevis

Kom ihåg att ta med dig din legitimation och bilens senaste registreringsbevis när du lämnar bilen. Om någon annan lämnar bilen åt dig krävs en fullmakt.

Kan jag välja en annan bilskrot?

Från 1 maj 2023 får du inte lämna din uttjänta bil till någon annan än en producent eller en auktoriserad bilskrotare.

Båtskrot

Från den 1 januari 2023 erbjuder Båtskroten gratis skrotning av båtar med hjälp av subventioner från Havs- och vattenmyndigheten. Båtretur är ett nationellt nätverk för insamling och återvinning av fritidsbåtar. Återvinningen sker enligt lagkrav med hänsyn till miljön. Processen omfattar identifiering, ägarkontroll, kostnadsuppskattning för eventuell förbehandling, transport och återvinning

Både privatpersoner och kommuner kan lämna in båtar upp till 10 ton och få dem skrotade utan kostnad. Om du inte själv kan transportera din båt till Båtskroten kan de mot ersättning frakta den åt dig. Båten behöver även vara sanerad från miljöfarligt avfall.

Läs mer om hur processen går till på båtskroten.se Länk till annan webbplats.