Vad händer med plasten?

LEGO-bitar som lämnas på en återvinningscentral.

I Kungsbacka kommun samlar vi in plast på olika sätt, både på återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Plast du lämnar på återvinningsstationen

Den plast som du lämnar på återvinningsstationen skickas till Svensk Plaståtervinnings återvinningsanläggning i Motala där mjuka och hårda plastförpackningar finsorteras.

Sortera och återvinn - plastförpackningar (sopor.nu) Länk till annan webbplats.

Under 2021 återvanns cirka 33 procent av den plast som lämnades på återvinningsstationer i Sverige och det som inte kunde återvinnas gick till förbränning för att bli värme och el. En av anledningarna till att inte större andel går till återvinning är att det finns så många olika sorters plast och alla sorter kan inte återvinnas. Men du ska alltid lämna dina plastförpackningar till återvinning så att den plast som kan återvinnas gör det.

Plasten du lämnar på våra återvinningscentraler

Under 2022 samlade vi in cirka 30 ton hårdplast på våra återvinningscentraler. Av denna plast återvinner vi lite mer än 20 ton och resten blir till energiåtervinning genom att det bränns upp och blir både värme och el.

Plasten som du slänger här genomgår en noggrann process med bland annat sjunk- och flytmetoder, infraröd teknik och manuell sortering innan den till slut omvandlas till nästan 100 procent rent återvunnet material.

Vårt projekt med frigolit

Inom industrin används en stor mängd med frigolitförpackningar som oftast eldas upp efter en enda användning. I kommunen har vi ett projekt som går ut på att vi samlar in frigolit på våra återvinningscentraler. Den insamlade frigoliten skickar vi vidare till återvinning så att den kan bli nya förpackningar som kan användas igen för ett cirkulärt arbetssätt och en hållbarare miljö.

Vad kan du som privatperson göra?

För en hållbar miljö kan du minska din användning av plastprodukter och i stället välja produkter som håller längre, exempelvis undvika engångsplast.