Osorterat avfall innebär att du blandar matavfall och brännbara hushållssopor i samma påse och slänger den i det gröna sopkärlet.

Det är både det dyraste och det minst miljövänliga alternativet.

I Kungsbacka strävar vi efter att skapa så lite avfall som möjligt, och att så mycket som möjligt ska sorteras till återanvändning och återvinning. Därför har vi en miljöstyrande taxa för avfall. Det innebär att vi vill göra det mer lönsamt att hantera sitt avfall på ett hållbart sätt. Därför är det till exempel billigare att ha ett mindre kärl, och att sortera ut matavfallet antingen till biogasproduktion eller till en egen varmkompost.