Andra tjänster för avfall och återvinning

Om du önskar kan du mot avgift teckna dig för olika tilläggstjänster.

Tjänster som vi erbjuder är bland annat sommarabonnemang och hämtning av trädgårdsavfall, grovavfall och vitvaror. Sedan 2022 erbjuder vi inte längre hämtning av papper och glas vid fastighet som tilläggstjänst.

Verksamheter och flerbostadshus som önskar få hämtning av returpapper kan från 1 januari 2022 anlita valfri leverantör som har ett avtal med kommunen.

Tilläggstjänster

Vi erbjuder ett antal tilläggstjänster som du kan teckna mot en avgift. Dessa tjänster beställer du för samma period som du har för ditt vanliga hushållsavfall.

Grovavfall och vitvaror hämtar vi efter budning och du beställer hämtningen för det enskilda tillfället.

Observera att samtliga tilläggstjänster, även hämtning av grovavfall och vitvaror, debiteras separat. Alla våra tilläggstjänster hittar du i den aktuella renhållningstaxan.

Sommarabonnemang

Du kan teckna abonnemang för helår eller, om du är sommarboende, enbart för sommaren. Sommarabonnemanget gäller för perioden som omfattas av veckorna 19-38. Beställ nytt avfallsabonnemang Länk till annan webbplats..

Hämtning av trädgårdsavfall

Du kan lämna ditt trädgårdsavfall på någon av våra återvinningscentraler, men det går också att beställa regelbunden hämtning.

Trädgårdsavfall

Hämtning av returpapper

Verksamheter och flerbostadshus som önskar få hämtning av returpapper kan från 1 januari 2022 anlita valfri leverantör som har ett så kallat koncessionsavtal med kommunen.

Fastighetsägaren kontaktar och skriver avtal direkt med en entreprenör. Du som är privatperson och bor i villa kan inte nyttja erbjudandet.

Auktoriserade entreprenörer returpapper:

Listan uppdateras löpande med tillkommande entreprenörer.

Entreprenörerna bestämmer sina egna priser, men det finns en maxtaxa.

Förpackningsavfall för flerbostadshus

Från januari 2024 kommer fastighetsägare till flerfamiljsfastigheter och samlokaliserade verksamheter i Kungsbacka kommun att hänvisas till att endast anlita entreprenörer som är auktoriserade och godkända av Kungsbacka kommun för insamling av förpackningsavfall.

Mer information om auktorisation för förpackningsavfall från flerbostadshus

Besök återvinningscentralen

Personer som är folkbokförda i Kungsbacka kommun och är över 18 år kan använda sitt körkort för inpassering på återvinningscentralerna. Har du inget körkort kan du ansöka om ett återvinningskort via vår e-tjänst.

Ansök om återvinningskort Länk till annan webbplats.