Andra tjänster för avfall och återvinning

Om du önskar kan du mot avgift teckna dig för olika tilläggstjänster.

Tjänster som vi erbjuder är bland annat sommarabonnemang och hämtning av trädgårdsavfall, grovavfall och vitvaror. Sedan 2022 erbjuder vi inte längre hämtning av papper och glas vid fastighet som tilläggstjänst.

Verksamheter och flerbostadshus som önskar få hämtning av returpapper kan från 1 januari 2022 anlita valfri leverantör som har ett så kallat koncessionsavtal med kommunen.

Tilläggstjänster

Vi erbjuder ett antal tilläggstjänster som du kan teckna mot en avgift. Dessa tjänster beställer du för samma period som du har för ditt vanliga hushållsavfall.

Grovavfall och vitvaror hämtar vi efter budning och du beställer hämtningen för det enskilda tillfället.

Observera att samtliga tilläggstjänster, även hämtning av grovavfall och vitvaror, debiteras separat. Alla våra tilläggstjänster hittar du i den aktuella renhållningstaxan.

Sommarabonnemang

Du kan teckna abonnemang för helår eller, om du är sommarboende, enbart för sommaren. Sommarabonnemanget gäller för perioden som omfattas av veckorna 19-38. Beställ nytt avfallsabonnemang Länk till annan webbplats..

Hämtning av trädgårdsavfall

Du kan lämna ditt trädgårdsavfall på någon av våra återvinningscentraler, men det går också att beställa regelbunden hämtning.

Trädgårdsavfall

Hämtning av returpapper

Verksamheter och flerbostadshus som önskar få hämtning av returpapper kan från 1 januari 2022 anlita valfri leverantör som har ett så kallat koncessionsavtal med kommunen. Detta är frivilligt för fastighetsägare som önskar en fastighetsnära insamling av returpapper. Fastighetsägaren kontaktar och skriver avtal direkt med en entreprenör från listan nedan. Du som är privatperson och bor i villa kan inte nyttja erbjudandet, det är riktat mot flerbostadshus (som brukar ha gemensam/samlad hämtplats/miljörum).

Fastighetsägare som har tecknat avtal innan 2022-01-01 med någon entreprenör för att hämta returpapper behöver kontrollera att denna aktör är koncessionshavare.

Följande entreprenörer innehar koncessionsavtal med Kungsbacka kommun:

Om du har ett befintligt avtal med Remondis/Stena/Veolia som överenstämmer med kommunens villkor så går det bra att fortsätta med samma avtal. Det ligger på entreprenören att säkerställa att avtalet överenstämmer med kommunens villkor. Om du har avtal med en annan entreprenör om avfallshämtning så kan du fortsätta med det avtalet, men utan hämtning av tidningar och returpapper. Entreprenörerna bestämmer sina egna priser, men det finns en maxtaxa enligt nedan tabell.

Maxtaxa för hämtning av returpapper

Tjänst

Kr/tömning

Litet kärl (upp till 150 liter)

39

Större kärl (190-370 liter)

68

660-liters kärl

125

Återvinningskort

Ett renhållningsabonnemang ger också tillgång till kommunens återvinningscentraler. Du får ett återvinningskort som öppnar bommen till återvinningscentralerna.