Samarbetspartner för insamling av förpackningsavfall

Arbetar ert företag med insamling av förpackningsavfall? Från 1 januari 2024 kan ert företag ingå i vårt auktorisationssystem för insamling av förpackningsavfall.

Från och med den 1 januari 2024 ansvar kommunen för insamling av förpackningsavfall. För att tillhandhålla de tjänster som kan komma och efterfrågas av kommunen i och med detta ansvar har Kommunen etablerat ett auktorisationssystem till vilket entreprenörer får ansöka om anslutning.

Auktorisationen omfattar en icke-exklusiv rätt för Entreprenören att ingå avtal om fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningsavfall från flerbostadshus och liknande samt samlokaliserade verksamheter i Kungsbacka kommun från 1 januari 2024. Som förpackningsavfall räknas förpackningar av plast, papper, metall och glas.

Är ni intresserade av att ingå i vårt system?

Vill ni ingå i vårt system skickar ni in en ansökan via vår e-tjänst. Läs först igenom vårt auktorisationsavtal för att säkerställa så att ditt företag uppfyller de krav som ställs. Auktorisationsavtalet hittar du här under dokument.

Dokument