Snöplog som plogar vägen.

Ansvaret för snöröjningen och bekämpning av halka på en väg beror på vilken typ av väg det är. Väghållare kan vara Trafikverket, kommunen eller en vägförening. Vägen kan också vara privat.

Väghållare ansvarar för snöröjning och halkbekämpning

Den som är ansvarig för vägen kallas väghållare. Den som är ansvarig ska sköta vägens drift och underhåll och även snöröjning och halkbekämpning.

I vår webbkarta Länk till annan webbplats. kan du se om vägen är statlig, kommunal eller tillhör en vägförening; välj Kommunikationer och sedan Väghållare. Kontakta alltid väghållaren om du har frågor eller synpunkter på snöröjningen.

Så fungerar snöröjningen

Fastighetsägaren ansvarar för trottoarer

Du som äger fastigheten har ansvar för snöröjning och halkbekämpning på gångbaneutrymmen utmed fastigheten. Det gäller fastigheter både i Kungsbacka stad och inom detaljplanerat område där kommunen är huvudman. Är du fastighetsägare är det alltså din skyldighet att ta bort snö och is från gångbanan och sanda eller flisa vid halka.

Trafikverket sköter statliga vägar

Trafikverket har väghållningsansvaret för alla allmänna vägar i kommunen. En lista på alla statliga vägar i kommunen hittar du via länken nedan.

Om du har frågor kring snöröjning på dessa vägar ska du kontakta Trafikverket direkt, telefon 0771-92 19 21.

Så sköter vi vägar (Trafikverket) Länk till annan webbplats.

Enskilda vägar

Enskilda vägar är de vägar som inte är statliga eller kommunala, alltså de flesta villagator och mindre vägar runt om i kommunen. För frågor om snöröjning av dessa vägar ska du kontakta din lokala samfällighets- eller vägförening.

Snöröjning på kommunala vägar

Kommunen har snöjour dygnet runt från november till mars. Arbetsledaren kallar ut insatsstyrkan för snöröjning när det har kommit 8–10 centimeter snö.

Vi ska åtgärda de olika gatutyperna så här:

  • Huvudgator och lokalgator: Plogning och flisning inom åtta timmar från att snöfallet upphör eller arbetsledaren kallat ut.
  • Gång- och cykelvägar och busshållplatser: Plogning och flisning inom åtta timmar från att snöfallet upphör eller arbetsledaren kallat ut.
  • Snövallar och högar till hinder för sikt eller verksamhet ska vara bortforslade inom två dagar.

Detta gäller inom kommunens väghållningsområde och de delar av gång- och cykelvägnätet som förvaltningen för Teknik har skötselansvar för.