Kollektivtrafik

När vi reser med kollektivtrafik minskar vi på utsläpp, buller och trängsel i vårt närområde. I Kungsbacka kommun kan du resa med pendeltåg, regiontåg, regionbussar och stadsbussar.

Det är Region Halland som ansvarar för kollektivtrafiken i Halland och är så kallad kollektivtrafikmyndighet. Hallandstrafiken AB ansvarar för planeringen av kollektivtrafiken och samordnar den regionala kollektivtrafiken. Vi samarbetar för att tillsammans skapa förutsättningarna för en attraktiv kollektivtrafik.

Kungsbackas stadsbusstrafik består av fyra linjer som täcker större delen av Kungsbacka stad. Utöver dessa finns runt 25 busslinjer inom Kungsbacka kommun. De flesta av busslinjerna sammanstrålar på Kungsbackas resecentrum för att resenärerna ska ha möjlighet till att byta resa till annan buss eller tåg. Kungsbacka station är navet och knutpunkten i kollektivtrafiken därför finns det största utbudet här.

Från våra övriga stationer Hede station, Annebergs station och Åsa station finns det också möjlighet till bytesresor.

Beroende av vart och hur du vill resa får du välja Västtrafik för resor norrut eller Hallandstrafiken för resor söder ut.

Felanmälan

Tidtabeller och biljetter

Har du synpunkter eller frågor om tidtabell och biljetter vänder du dig till Västtrafik eller Hallandstrafiken.