Trafik och gator

Här kan du läsa mer om kommunens gator och vägar, trafikstörningar och hur du felanmäler en skada på gatan. 

Gör en felanmälan

Du kan kontakta oss om du behöver göra en felanmälan om exempelvis en vattenläcka, avlopp, gator, vägar, nedskräpning eller gatubelysning.

Vem ansvarar för vägen?

Inom kommunen finns tre olika typer av vägar där olika parter är väghållare, det vill säga ansvarig för vägen.  

Nu sopar vi upp gruset!

Vi börja med de mest använda cykelstråken för att minska riskerna för punktering på cykeldäcken.

Alla ingångar