Gator

Alla ingångar

  • Vem ansvarar för vägen?

    Inom kommunen finns tre olika typer av vägar där olika parter är väghållare, det vill säga ansvarig för vägen.  

  • Häckar och buskage

    Med några enkla åtgärder kan du undvika att buskar och träd på din tomt skymmer sikten i trafiken.

  • Belysning

    Vi ansvarar för kommunens gatubelysning, över 15 000 så kallade belysningspunkter.