Skymningsbild med en tänd gatubelysning i det högre hörnet. I bakgrunden skymtar Kulturhuset Fyren.

Vi ansvarar för kommunens gatubelysning, över 15 000 så kallade belysningspunkter.

Vi har också en del så kallad effektbelysning, till exempel i parker och under broar, och sätter även upp julbelysning i centrum varje år.

Felanmäl trasig gatubelysning

Om en gatlampa är trasig tar vi gärna emot din felanmälan. Det är bra om du vid din anmälan har stolpnumret till hands. Det sitter på en lapp eller bricka cirka två meter upp på stolpen. Du kan felanmäla här på webben eller ringa till vårt kundcenter Kungsbacka direkt.

Ibland har vi medvetet släckt belysning

En lampa som är släckt behöver nödvändigtvis inte vara trasig. På flera ställen i kommunen släcker vi medvetet ner viss gatubelysning för att minska elanvändningen. Dessutom arbetar vi med sensorstyrd belysning som innebär att lampan tänds när du går eller cyklar på en gång- och cykelbana. Om du är osäker på om en lampa är trasig eller medvetet nedsläckt så har vi tagit fram en karta där vi markerat vilka lampor som vi medvetet har släckt.

Karta över nedsläckt gatubelysning

Vad händer efter jag har felanmält en lampa?

Efter att vi har tagit emot din anmälan så kommer vi så fort som möjligt att spärra av eller varningsmarkera om det finns skador på belysningsanläggningen som kan orsaka personskador.

Vi lagar belysningen efter en prioriteringsprincip vilket innebär att vi prioriterar att laga större nedsläckta områden, lampor vid övergångställen, passager, cirkulationsplatser, busshållplatser, gångtunnlar och trappor. Därför kan det dörja innan vi hinner reparera det som du har felanmält.

Är det fel på en belysningsanläggning så att tre eller fler belysningsstolpar i rad är ur funktion så åtgärdar vi detta inom tre veckor. Är det färre än tre lampor i rad så byter vi dem under planerade byten, vilket innebär att det kan dröja några veckor innan belysningen är lagad.

På allmän väg

På allmänna vägar kan ansvaret för gatubelysningen variera. Det förekommer att kommunen har belysningen längs med statliga vägar.

På enskild väg

På det enskilda vägnätet står väghållaren, oftast en samfällighet eller vägförening, för investeringarna och Teknik för drift och underhåll av belysningen. Vid önskemål om förändringar av belysningen är det vägföreningen som bekostar investeringen. För att väghållaren ska få tillstånd att koppla på den nya belysningen på det kommunala belysningsnätet måste förslaget först vara godkänt av Teknik.

Standard för belysning

Vid en om- eller nybyggnation behöver belysningsnätet i Kungsbacka kommun hålla en viss standard. Denna standard kan du läsa mer om i vårt dokument Teknisk handbok för belysning.

Teknisk handbok för belysning (pdf) Pdf, 787.9 kB..