Vi ansvarar för kommunens gatubelysning, över 15 000 så kallade belysningspunkter.

Vi har också en del så kallad effektbelysning, till exempel i parker och under broar, och sätter även upp julbelysning i centrum varje år.

Felanmälan

Om en gatlampa är trasig tar vi gärna emot din felanmälan. Det är bra om du vid din anmälan har stolpnumret till hands. Det sitter på en lapp eller bricka cirka två meter upp på stolpen. Du kan felanmäla eller ringa till vårt kundcenter Kungsbacka direkt.

På allmän väg

På allmänna vägar kan ansvaret för gatubelysningen variera. Det förekommer att kommunen har belysningen längs med statliga vägar.

På enskild väg

På det enskilda vägnätet står väghållaren (oftast en samfällighet eller vägförening) för investeringarna och Teknik för drift och underhåll av belysningen. Vid önskemål om förändringar av belysningen är det vägföreningen som bekostar investeringen. För att väghållaren ska få tillstånd att koppla på den nya belysningen på det kommunala belysningsnätet måste förslaget först vara godkänt av Teknik.

Standard för belysning

Vid en om- eller nybyggnation behöver belysningsnätet i Kungsbacka kommun hålla en viss standard. Denna standard kan du läsa mer om i Teknisk handbok för belysning Pdf, 794.3 kB..