Parkering

Här hittar du information om parkeringsplatser som kommunen ansvarar för.

Karta över parkeringsplatser

Här hittar du information om parkeringsplatser som kommunen ansvarar för.

Pendel- och samåkningsparkering

Att parkera bilen på en pendelparkering och fortsätta resan kollektivt är smart – både för miljön och din ekonomi.

Boendeparkering

Boendeparkering innebär att du för en fast avgift har möjlighet att parkera inom ett visst område.