Parkeringsregler

Om du ställt bilen så att den hindrar trafiken eller är en trafikfara kan den flyttas. Du kan också få betala en avgift om du parkerat fel.

Två olika sorter av parkeringsböter

Det finns två sorters parkeringsböter, p-böter, beroende på vilken sorts mark du står parkerad på:

  • parkeringsanmärkning som utfärdas på allmän plats, exempelvis torg och gator.
  • kontrollavgift som utfärdas på tomtmark, exempelvis kommunens mark.

Så här betalar du p-böter

  • Står du felparkerad på gator och torg får du en parkeringsanmärkning. Du betalar till bankgiro 5051-6905 (Transportstyrelsen) eller skanna QR-koden med mobiltelefonen och betala via tjänsten Paypr. Betaltjänsten erbjuder flera alternativ så som Swish- och kortbetalning samt faktura 14 dagar. Utländska bilister kan bara betala med kort. Serviceavgift tillkommer. Du har åtta dagar på dig att betala från dagen när anmärkningen är utskriven.
  • Står du felparkerad på tomtmark får du istället en kontrollavgift. Du betalar till bankgiro 426-4610 (Kungsbacka kommun). Du behöver ange ärendenummer på meddelanderaden och du har 8 dagar på dig att betala från dagen när kontrollavgiften är utskriven.

Om du inte har betalat i tid får du en påminnelse med samma belopp utan avgift.

Påminnelse på kontrollavgiften kommer från företaget Intrum som kommunen samarbetar med i dessa ärenden.

Felparkeringsavgifter

  • 300 kronor: Detta är den lindrigaste typen som man får om man till exempel inte betalat avgiften på en betalparkering eller har stått för länge på en tidsbegränsad parkeringsplats.
  • 450 kronor: Detta belopp får man om man parkerar där det råder parkeringsförbud, till exempel på grund av städning en viss dag, gångfartsområde eller på vändplats.
  • 800 kronor: Detta belopp används vid allvarligare felparkeringar, till exempel på reserverad plats för rörelsehindrad, på gångbana, för nära övergångsställe, på lastplats, på laddplats, med mera.

När det gäller kontrollavgift på tomtmark beslutar markägaren själv, med vissa begränsningar, om parkeringsregler och övervakning. Kontrollavgifterna får inte överstiga de avgifter som kommunen tar ut samt att vägmärken måste finnas på platsen om vilka regler som gäller.

Bestrida parkeringsanmärkning

Om du vill överklaga en parkeringsanmärkning ska du kontakta Polisen. Du kan också be om rättelse om något är felaktigt. Men du ska alltid betala in parkeringsanmärkningen även om du vill bestrida den. Om du får rätt får du tillbaka pengarna i efterhand.

Kontakta polisen för att bestrida parkeringsanmärkning (Polisen) Länk till annan webbplats.

Får du en kontrollavgift har ett bolag, som tomtägaren har anställt för övervakning, utfärdat den. På fastigheter ägda av kommunen är det i de flesta fall kommunens egna parkeringsvakter som övervakar, och det är därför kommunen som begär in kontrollavgiften. På den utskrivna lappen står det vem du vänder dig till för att bestrida kontrollavgiften. Om det är kommunen som begärt in kontrollavgiften kan du bestrida den genom att skicka in din överklagan:

Kungsbacka kommun
Teknik
Trafik & Utemiljö
434 81 Kungsbacka
teknik.kontrollavgift@kungsbacka.se 

Om det är till kommunen du bestrider kontrollavgiften behöver du inte betala in avgiften innan du fått svar.

Lagar som styr parkeringsreglerna

Det finns två lagar som i huvudsak styr parkeringsregler. Det är Lagen om felparkeringsavgift (FelPL) och Lagen om kontrollavgifter vid olovlig parkering (LKOP).

Medlem i branschorganisationen Svepark

Kungsbacka kommun är medlem i branschorganisationen Svepark. Det innebär att vi har förbundit oss att följa deras etiska regler för parkeringsverksamheten.

Mer information hittar du på deras hemsida (Svepark Länk till annan webbplats.)