Ställplats för husbilar

På kvarteret Ejdern vid gamla Alléskolan, infart från antingen Sjöallén eller Kungsgatan, finns tre ställplatser för husbilar. Avgiften är 3 kronor per timme och du får stå där i 2 dygn.

Husbilar kan tömma latrin och gråvatten på Marios gata i verksamhetsområdet Varla Västra. Sök på Marios Gata 4 om du har en GPS. Det finns även möjlighet att tömma på flera campingar i kommunen.

Trafikverket har rastplatser med möjlighet till tömning av latrin (inte gråvatten) på två ställen längs E6:

  • rastplats Ölmevallasjön i höjd med Fjärås
  • rastplats Sandsjöbacka vid kommungränsen mellan Kungsbacka och Mölndal.