Fordonsflytt

Övergivet fordon med gräs runtomkring.

Kommunen har rätt att flytta på fordon som står farligt till eller hindrar trafiken. Vi flyttar exempelvis oregistrerade fordon på allmän plats och om fordonet har körförbud.

Det finns flera olika typer av fordonsflytt. Det kan exempelvis vara skrotbilar eller övergivna fordon som någon lämnat på en parkering eller i naturen. Men det kan också vara bilar som är felparkerade så att de utgör en trafikfara eller bryter mot allmänna överträdelser.

Om du ser ett fordon som utgör ett hinder eller en fara för trafik och omgivning?

Om du ser ett fordon som utgör fara eller hinder för trafiken ska du ringa polisen, telefonnummer 114 14.

Vad ska jag göra om fordonet läcker olja eller utgör en miljöfara?

Om fordonet läcker olja eller utgör en miljöfara ska du kontakta Kungsbacka direkt, 0300-83 40 00 och berätta att fordonet läcker. Då skickas ett ärende direkt till miljö- och hälsoskydd som undersöker fordonet.

Om du hittar ett övergivet fordon

Hittar du ett övergivet ska du göra olika saker beroende på vart du hittar fordonet.

På en skogsväg eller enskild väg

Om du ser ett övergivit fordon på en skogsväg eller en enskild väg ska du i första hand kontakta fordonsägare. Får du inte tag på fordonsägaren ska du kontakta markägaren. Är du osäker på vem som är markägare kan du kontakta vårt kundcenter Kungsbacka direkt, 0300-83 40 00 eller titta på kartan på våran sida Vem ansvarar för vägen?

Vem ansvarar för vägen?

På en större väg

Om du ser ett övergivet fordon på kommunens vägar så ska du kontakta kommunen antingen genom att ringa vårt kundcenter Kungsbacka direkt, 0300-83 40 00 eller mejla till trafikochutemiljo.gata@kungsbacka.se

Om du ser ett övergivit fordon på en statlig väg ska du kontakta Trafikverket, 0771-921 921.

På min egna mark

Om du är en privat markägare och har ett fordon på din mark ska du i första hand kontakta fordonsägaren och be dem att ta hand om sitt fordon. Om du inte får tag på dem så kan du kontakta kommunen genom att ringa Kungsbacka direkt, 0300-83 40 00 eller mejla till teknik.flyttningavfordon@kungsbacka.se.

Du kan även ansöka om att ta bort egendom, en så kallad handräckning, hos Kronofogden.

Du vill få tillbaka eller ta bort egendom (Kronofogden.se) Länk till annan webbplats.

Hur kan jag få tillbaka mitt fordon som har blivit flyttat på?

Är det ett registrerat fordon så kommer du som ägare få uppmaning innan ditt fordon flyttas bort och en upplysning när ditt fordon har blivit bortflyttat innan det blir aktuellt med skrotning. När vi flyttar på ett fordon informerar vi polisen eftersom man oftast vänder sig dit när man upptäcker att fordonet är borta.