Avgift för parkering

Parkeringsregleringen i Kungsbacka kombinerar parkeringsskiva och avgift. På de flesta ställen är första timmen gratis, sedan gäller avgift. Här kan du läsa mer om hur du betalar din parkering.

Titta alltid efter skyltningen på platsen för att se vad som gäller. I vissa områden finns även parkeringar på privat mark som inte övervakas av kommunen.

Allmän tidsbegränsning

Om inget annat står på skylten får fordon parkeras på parkeringsplats, gata, väg eller annan allmän plats vardagar, utom dag före sön- och helgdag, under högst 24 timmar.

Är den allmänna parkeringsplatsen försedd med parkeringsreglering ska den följas och du ska betala avgift enligt angiven taxa.

Den som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad är befriad från avgiftsplikt på Kungsbacka kommuns parkeringsplatser och behöver alltså inte betala parkeringsplats enligt 13 kap. 8§ trafikförordningen.

Mer information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Fri parkering en timme på många platser

På de flesta ställen är första timmen gratis. Om du ska parkera max 1 timme använder du parkeringsskiva. Du ställer in tidpunkten när du parkerar, avrundat till närmaste följande hel- eller halvtimme. Därefter lägger du p-skivan synligt innanför den främre vindrutan.

Så använder du parkeringsskiva

Det går bra att använda vilken p-skiva som helst. Har du ingen p-skiva går det också bra att skriva ankomsttiden på en papperslapp.

Gör så här:

 • Ställ in ankomsttiden vid pilen, avrundat till närmast följande hel- eller halvtimme.
 • Om parkeringen börjar innan tidsbegränsningen börjar, ställ in den tidpunkt när begränsningen börjar.
 • Placera p-skivan innanför främre vindrutan så att den är lätt avläsbar utifrån.

Du får inte ändra P-skivans inställning av ankomsttid under pågående parkering inom tidsbegränsningen. Du får bara använda en p-skiva vid varje uppställningstillfälle.

Parkera längre än 1 timme

Om du ska parkera längre än 1 timme ska du inte använda en p-skiva utan betalar avgiften direkt när du parkerar, antingen med mobilen eller i parkeringsautomaten. Den första avgiftsfria timmen räknas in och dras av automatiskt.

Betala parkering med mobilen

Med hjälp av mobilen kan du enkelt betala och förlänga din parkering var du än befinner dig. Då behöver du inte oroa dig för att din parkeringstid går ut. På alla våra avgiftsbelagda p-ytor kan du betala din parkering via olika mobila betaltjänster:

Notera att vissa företag tar ut extra avgifter i sin app, vilket ska framgå av deras villkor och även synas på ditt kvitto.

Områdeskoder

Tabellen visar områdeskoderna som du behöver ange när du betalar med mobilen.
KodOmråde
13100Inlag
13102Tingberget
13103Aranäs A
13104Tölö Smedja
13105Kolla
13106Västra Villastaden
13107Signeskulle
13108Östra Villastaden
13109Hammerö
131104tim Östra Villastaden
13111Hålabäck
13112Polisen
13113Resecentrum syd
13114Kommunens verksamhet
13115Kungsbacka Sportcenter
13116Resecentrum norr
13117Ställplats
13118Gottskärs hamn
13119Södra centrum
13120Stadshuset norr
13121Skolor och förskolor
13122Stadshuset syd
13124Innerstaden
13125Björkris
13126P-hus Linden & Kv Infarten
13127Elof Lindälvs Gymnasium
13128P-skiva 1 timma
13129P-skiva 2 timmar
13130Skårbyskolan
13131Ställplats Gottskär

Vad gör jag om parkeringsautomaten är trasig?

Om automaten är trasig måste du betala via mobilen, hitta en fungerande automat i närheten med samma taxa om det finns, eller välja en annan parkeringsplats med fungerande automat.

Vi har ett elektroniskt övervakningssystem som larmar om en automat är trasig. Om du ändå vill felanmäla en parkeringsautomat kan du ringa vår telefonsvarare 0300-83 41 00 och ange automatens nummer. Observera att vi inte hanterar eller besvarar några andra typer av frågor på telefonsvararen. Har du andra frågor är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt 0300-83 40 00.

Frågor och svar

Varför tar ni bort parkeringsautomaterna?

I december 2023 började vi avveckla en stor del av våra parkeringsautomater i Kungsbacka. Anledningen är att idag är det bara 1,1 procent av betalningarna som görs i automaterna. Dessutom kommer kommunikationssystemet 3G som parkeringsautomaterna använder idag, att försvinna efter årsskiftet.

Att byta ut kommunikationssystemet till en uppdaterad variant skulle kosta 35 000 kronor och utöver det kostar driften för automaterna ytterligare 154 000 kronor om året. Vi tycker de pengarna kan gynna våra invånare mer på något annat sätt.

Vi ska ha kvar 23 automater och på dessa kan du bara betala med kort.

Beslutet är fattat av Teknik

Ansvariga för beslutet är förvaltningen för Teknik. Det är förvaltningen som ansvarar för de kommunala parkeringarna och att de motsvarar de behov som finns i samhället. Förvaltningen har under hösten haft fortlöpande dialog med ansvariga politiker i nämnden för Teknik om att förändringen är på gång.

Vilka betalmöjligheter finns?

Du betalar via sms eller app på mobiltelefonen. För dig som inte har tillgång till en mobiltelefon finns möjligheten att parkera på våra en-timmes parkeringar genom att använda en p-skiva, alternativt på någon av de parkeringar där automater kommer finnas kvar.

Vilka parkeringar har parkeringsautomater?

Vi har kvar 23 parkeringsautomater där man kan betala med kort. Dessa är:

Björkris

 • Mor Ingegerdsväg

Centrala Kungsbacka

 • Aranäs N
 • Badhuset
 • Badhusparken
 • Ejdern, 2 stycken
 • Elof Lindälvgymnasium
 • Gullregnsvägen
 • Hamntorget
 • Ishallen
 • Lindens Torg
 • P-hus Linden, 5 stycken
 • Resecentrum, 2 stycken
 • Skogskyrkogården

Kolla parkstad

 • Askvägen
 • Månstensvägen
 • Oxnyvägen
 • Porfyrvägen

Hur ska jag betala om jag inte har en mobiltelefon?

Om du inte har tillgång till en mobiltelefon kan du antingen parkera på någon av våra en-timmes parkeringar eller på någon av de parkeringar där automater kommer finnas kvar. På en-timmes parkeringarna krävs p-skiva.

Om du vill ha hjälp med hur det fungerar att betala med mobiltelefonen är du välkommen till Träffpunkt Ågläntan, Västergatan 21 i Kungsbacka, den 9 januari klockan 14. Fler utbildningstillfälle kan komma att läggas till beroende på hur stort intresse som finns.

Hur betalar jag om jag har en företagstelefon?

Operatörerna EasyPark, E-parkera och Parkster erbjuder möjligheten att fakturera till annan mottagare. Man kan även använda företagstelefon för app-parkering.

Parkster för företag Länk till annan webbplats.

EasyPark – Mindre tid åt administration, mer tid åt ditt företag Länk till annan webbplats.

ePARK Business – parkering för företag – Electronic Parking Länk till annan webbplats.

Vad är 3G, 4G och 5G?

3G är tredje generationens mobilnät. Det gjorde det möjligt för oss att bland annat skicka bilder, videosamtala och använda GPS. Efter årsskiftet 2023 kommer 3G-nätet stängas av.

4G och 5G är snabbare versioner av mobilnät. Om man använder 4G-nät kan innehållet laddas på ungefär 50 millisekunder. Med 5G blir det ännu snabbare då det förkortats till 1–2 millisekunder. 5G möjliggör för fler uppkopplade tjänster i samhället.

Hur kontaktar jag EasyPark, E-parkera, Flowbird och Parkster kundtjänst?

EasyPark

Kontakta EasyPark Länk till annan webbplats.

E-parkera

Kontakta Electronic Parking Länk till annan webbplats.

Flowbird

Kontakta - Flowbird Sverige Länk till annan webbplats.

Parkster

Kontakta Parkster Sverige Länk till annan webbplats.

Hur betalar jag vid parkering helgtid?

Våra parkeringar har olika regler kring helgbetalning. Vissa parkeringar kostar 08–22 måndag-lördag och är avgiftsfria på söndagar. Andra parkeringar måste man betala dygnet runt. Det gäller därför att ha koll och läsa parkeringsskylten på plats för att se vad som gäller.

Hur mycket kommer Kungsbacka kommun att spara på det här?

Kommunen kommer att spara över 35 000 kr i investeringskostnad då vi inte behöver uppgradera parkeringsautomater på alla parkeringar. Vi sparar dessutom 154 000 kr per år för drift, pengar som kan gynna invånarna mer. Förutom detta så sparar vi dessutom på miljön eftersom vi för det första inte behöver köra runt till de olika automaterna. För det andra minskar vår pappersförbrukning då vi inte behöver biljettrullar längre. För det tredje kommer kommunens elförbrukning minska.

Även du som parkerar tjänar på att betala med sms eller en app, då du endast betalar för den faktiska parkeringstiden.

Hur många betalar med mynt eller kort jämfört med appar och sms?

Allt fler betalar med hjälp av sin mobiltelefon. Idag är det endast 1,13 procent som betalar via parkeringsautomaterna, medan 98,87 procent sker via mobiltelefoner.

Kan jag betala med mynt eller kort?

På Kungsbacka kommuns parkeringar kan du inte längre betala med mynt efter den 1 december 2023. Däremot kommer 25 parkeringsautomater finnas kvar där kortbetalning erbjuds.

Varför händer detta nu?

Parkeringsautomaterna som vi har idag använder kommunikationssystemet 3G, ett nät som kommer stängas ner efter årsskiftet. I stället för att uppdatera alla automater, något som skulle ha kostat oss 35 000 kronor, har vi tagit det här beslutet.

Vad gör jag om man glömt mobilen hemma eller batteriet har dött?

För dig som inte har tillgång till din mobiltelefon finns det två alternativ. Det första är att använda en p-skiva och parkera på någon av våra en-timmars parkeringar, den andra är att parkera på någon av de 25 parkeringar där automater kommer finnas kvar.

Jag har blivit av med min mobil, vad gör jag?

Om du har blivit av med din mobil rekommenderar vi dig att ta kontakt med kundtjänsten för den app som du använder.

Support vid problem med app eller betalning?

Om det uppstår ett problem med app eller betalning ska du kontakta respektive leverantörs kundtjänst.

Jag behöver ett utskrivet kvitto för min parkeringsbetalning. Hur gör jag?

 1. Skärmdumpa kvittot på mobilen
 2. Mejla kvittot till en person som har tillgång till skrivare.
 3. Skriv ut.

Man kan även gå in på mina sidor via en dator på respektive leverantör och välj utskrift.

Jag har glömt att avsluta min parkering. Hur gör jag då?

Hur fungerar apparna?

När erbjuder ni utbildningstillfällen för de som vill ha stöttning?

Om du vill ha hjälp med hur det fungerar att betala med mobiltelefonen är du välkommen till Träffpunkt Ågläntan, Västergatan 21 i Kungsbacka, den 9 januari klockan 14. Fler utbildningstillfälle kan komma att läggas till beroende på hur stort intresse som finns.