Avgift för parkering

Parkeringsregleringen i Kungsbacka kombinerar p-skiva och avgift. På de flesta ställen är första timmen gratis, sedan gäller avgift. Här kan du läsa mer om hur du betalar din parkering.

Titta alltid efter skyltningen på platsen för att se vad som gäller. I områdena finns även parkeringar på privat mark som inte övervakas av kommunen.

Allmän tidsbegränsning

Om inget annat står på skylten får fordon parkeras på parkeringsplats, gata, väg eller annan allmän plats vardagar, utom dag före sön- och helgdag, under högst 24 timmar.

Är den allmänna parkeringsplatsen försedd med parkeringsreglering ska den följas och du ska betala avgift enligt angiven taxa.

Den som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad är befriad från avgiftsplikt på parkeringsplats (behöver inte betala parkeringsplats) enligt 13 kap. 8§ trafikförordningen. Läs mer på sidan Parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Kombinera p-skiva och parkeringsavgift

Parkera max 1 timme

Om du ska parkera max 1 timme ställer du in tidpunkten när du parkerar, avrundat till närmaste följande hel- eller halvtimme. Därefter lägger du p-skivan synlig innanför den främre vindrutan.

Parkera längre än 1 timme

Om du ska parkera längre än 1 timme ska du inte använda en p-skiva utan betalar avgiften direkt när du parkerar, antingen med telefonbetalning eller i p-automaten. Den första avgiftsfria timmen räknas in automatiskt.

Så använder du parkeringsbiljett

Vissa p-automater är biljettlösa men om automaten ger parkeringsbiljett ska du lägga/fästa den i framrutan på ett sådant sätt att den är läsbar från utsidan. Betald avgift medför inte rätt till parkeringsplats innan du parkerat fordonet på platsen eller sedan du kört iväg därifrån.

På parkeringar med avgift 2 kronor per timma kan du lösa månadsbiljett för 400 kr i parkeringsautomat eller via mobilbetalning. Notera att denna månadsbiljett endast gäller på parkeringar med avgift 2 kronor per timma.

Vad gör jag om p-automaten är trasig?

Om automaten är trasig måste du betala via mobilen, hitta en fungerande automat i närheten med samma taxa om det finns, eller välja en annan parkeringsplats med fungerande automat.

Vi har ett elektroniskt övervakningssystem som larmar om en automat är trasig. Om du ändå vill felanmäla en parkeringsautomat kan du ringa vår telefonsvarare 0300-83 41 00 och ange automatens nummer. Observera att vi inte hanterar eller besvarar några andra typer av frågor på telefonsvararen. Har du andra frågor är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt 0300-83 40 00.

Så använder du p-skiva

Det går bra att använda vilken p-skiva som helst. Har du ingen p-skiva går det också bra att skriva ankomsttiden på en papperslapp.

Gör så här:

  • Ställ in ankomsttiden vid pilen, avrundat till närmast följande hel- eller halvtimme.
  • Om parkeringen börjar innan tidsbegränsningen börjar, ställ in den tidpunkt när begränsningen börjar.
  • Placera p-skivan innanför främre vindrutan så att den är lätt avläsbar utifrån.

P-skivans inställning av ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen. Du får bara använda en p-skiva vid varje uppställningstillfälle.

P-skiva finns att köpa på Kungsbacka turistbyrå samt på flera andra ställen i dagligvaruhandeln.

Betala parkering med mobilen

Enklast är att betala parkeringen med mobiltelefonen. Med hjälp av mobilen kan du enkelt förlänga din parkering var du än befinner dig. Då behöver du inte oroa dig för att din parkeringstid går ut.

På alla våra avgiftsbelagda p-ytor kan du betala din parkering via olika mobila betaltjänster:

Notera att vissa företag tar ut extra avgifter i sin app, vilket ska framgå av deras villkor och även synas på ditt kvitto.

Områdeskoder

Tabellen visar områdeskoderna som du behöver ange när du betalar med mobilen.

Kod

Område

13100

Inlag

13102

Tingberget

13103

Aranäs A

13104

Tölö Smedja

13105

Kolla

13106

Västra Villastaden

13107

Signeskulle

13108

Östra Villastaden

13109

Hammerö

13110

4tim Östra Villastaden

13111

Hålabäck

13112

Polisen

13113

Resecentrum syd

13114

Kommunens verksamhet

13115

Kungsbacka Sportcenter

13116

Resecentrum norr

13117

Ställplats

13118

Gottskärs hamn

13119

Södra centrum

13120

Stadshuset norr

13121

Skolor och förskolor

13122

Stadshuset syd

13123

Sjukhuset

13124

Innerstaden

13125

Björkris

13126

P-hus Linden & Kv Infarten

13127

Elof Lindälvs Gymnasium