Städning och snöröjning

Här finns information om städning i våra offentliga miljöer, samt vad som gäller för snöröjning och halkbekämpning vintertid.