Tre gatuarbetare med sopkvastar framför en flissopningsbil.

Vi lägger ut grus, även kallat flis, varje vinter för att bekämpa halka. Varje vår sopar vi upp fliset igen så att gång-, cykel- och vägbanor blir rena och säkra.

Flisupptagning

Det kallas i folkmun för att sanda eller grusa, men numera är det flis, det vill säga kantig småsten, som vi använder för att bekämpa halka. En svår vinter med mycket halka kan vi sprida uppåt 3 000 ton flis.

Sopas upp i april och maj

Fliset får ligga kvar så länge det fortfarande finns risk för halka. Men i regel sopar vi upp det i april och maj. Då försöker vi börja med de mest använda cykelstråken för att minska riskerna för punktering på cykeldäcken.

Sopa ut i gatan

När vi börjar sopa vägarna sätter vi upp skyltar vid infarten till områdena några dagar innan. Då uppmanar vi alla fastighetsägare att sopa fliset från trottoarerna och ut i gatan så att vi får med det när vi kommer med sopmaskinen.

Fliset som tas upp går inte att återanvända för halkbekämpning. Det slipas av och förlorar sina vassa kanter när det har legat ute.

Läs mer om hur vi håller rent på våra vägar i våra lokala föreskrifter om gångbanerenhållning (pdf) Länk till annan webbplats., samt kartbilagan till föreskrifterna (pdf). Länk till annan webbplats..