Tre gatuarbetare med sopkvastar framför en flissopningsbil.

Vi lägger ut grus, även kallat flis, varje vinter för att bekämpa halka. Varje vår sopar vi upp fliset igen så att gång-, cykel- och vägbanor blir rena och säkra.

Flisupptagning

Det kallas i folkmun för att sanda eller grusa men numera är det flis, det vill säga kantig småsten, som vi använder för att bekämpa halka. En svår vinter med mycket halka kan vi sprida uppåt 3 000 ton flis i Kungsbacka. Varje vår sopar vi upp fliset igen så att gång-, cykel- och vägbanor blir rena och säkra.

När börjar vi?

Fliset får ligga kvar så länge det fortfarande finns risk för halka. I regel startar vi flisupptagningen med full styrka direkt efter att vår vinterberedskap är över i början av april. Sopning av vägar och leder påbörjar vi tidigare för att minska risken att gatubrunnar ska täppas igen. Flisen som hamnar på de större vägarna kommer från trottoarer och fordon då våra vägar och leder saltas och inte flisas.

Hjälp oss att göra ett bra arbete

När det är dags att ta upp flisen vill vi gärna att du sopar gruset från trottoaren och ut i gatan, så tar våra maskiner hand om det när vi kommer. Tänk på att trädgårdsavfall, grenar och annat skräp inte ska sopas ut i gatan eftersom det inte ryms i maskinerna.

Så här prioriterar vi:

  1. Centrum, station, torg
  2. Prioriterade cykelbanor
  3. Område för område

Vi skickar ut SMS när vi börjar närma oss ditt område så att du vet när du ska sopa ut fliset.

Här kan du kolla om ditt mobilnummer är kopplat till rätt adress.