Blommor och planteringar

Varje år planterar vi tusentals vår-, sommar- och höstblommor runt om i staden. Och varje vinter sätter vi upp julgranarna på Kungsbacka torg och i Badhusparken. Vi sköter också om träd i Kungsbacka kommun.

Biologisk mångfald

Blomsterängar, fjärilsrestauranger och insektshotell. Vi genomför flera projekt i syfte att öka den biologiska mångfalden i Kungsbacka.

Träd i stadsmiljö

Gatuträd är på många sätt både ett nödvändigt inslag och en önskvärd del av vår stadsmiljö. Här kan du läsa mer om hur vi sköter om träden i Kungsbacka.

Blommor i staden

I Kungsbacka kommun kan du uppleva vackra blomsterkombinationer under vår, sommar och höst. Du ser planteringarna runt om i innerstaden, längs våra gågator och i våra rondeller.