Sprudlande plantering vid Badhusparken

I Kungsbacka kommun kan du uppleva vackra planteringar, buskar och träd. Du ser dem runt om i innerstaden, längs våra gågator, i våra rondeller och framför allt i våra många parker.

Vi gör nytt

Tidigare år har vi skiftat växter tre gånger under vår, sommar och höst. Under 2023 ställde vi om till ett mer hållbart resursnyttjande och gjorde permanenta planteringar i flera rondeller i Kungsbacka samt tog bort en del säsongsurnor. Vi förändrar också vårt arbetssätt för att värna våra parkarbetares arbetsmiljö. Trafikmiljöer är bullriga, smutsiga och farliga miljöer att jobba i och vi vill ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna för ett långt och hälsosamt arbetsliv.

Kompositionerna med sommarblommor har ersatts av vackra kombinationer av vårlök, perenner och buskar och träd som smyckar staden hela året. Varje plantering är gestaltad för att vara vacker året om och det ska finnas något som tilltalar ögat hela tiden. Planteringarna kommer att förändras naturligt när de växer och utvecklas allt efter säsong och tidens gång. Planteringarna är genomtänkta och inspiration har hämtats från såväl Tjolöholm som den Arts and Crafts-rörelse som präglar slottets trädgård, som närmiljön i staden. Men de präglas också av sina skapares – våra fantastiska parkarbetares – kreativitet och växtkännedom.

Vill ni veta mer om hur vi arbetare med gestaltningen av vår kommun är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss.

Återvinning av växter

Vi lägger mycket kraft på att återvinna de växter som går att återvinna, oavsett om det gäller säsongsblommor, lök, perenner, buskar eller stora gamla träd. När det gäller vårens blommor så tar vi upp lökarna vi satt i urnor och sparar de som går att spara till nästa år för att då återplanterar vi dem i gräsytor och slänter. I våra planteringar har vi ofta olika slags perenner som är tacksamma då de går att återanvända i flera år eller så stoppar vi ner dom i markplanteringar.

De växter som klarar första frosten återplanteras i planteringar eller tas upp och sätt i krukor för att övervintra. Vi har exempelvis en del dahlior, cannor och pampasgräs som vi återbrukat i över 15 år.

De flesta av våra höstblommor går tyvärr inte att spara då de oftast torkar ut eller fryser sönder på grund av vädret. Det som går att spara sparar vi, exempelvis murgröna, alunrot och mindre vintergröna buskar som vi sedan återanvänder. Under 2024 kan ni se flera sådana växter återanvändas vid stadshustrappan.

Blommor bidrar till biologisk mångfald

Förutom att blommorna ger färg, doft och grönska till innerstaden gynnar de den biologiska mångfalden. Blommorna blir en rik och varierad föda för pollinerande insekter såsom bin, fjärilar och humlor. Genom att använda blommande växter i offentliga utrymmen och trädgårdar i Kungsbacka kommun, kan vi alla bidra till att skapa en mer hälsosam och hållbar miljö för oss själva och för andra levande varelser. Därför satsar vi även på att öka mängden gräsytor med hög-gräs. Syftet är att ge blommande växter en chans att komma undan klippningen och i stället bidra till insekternas och binas överlevnad.

Ny ängsmark

Vi gör också nytt när vi försöker plantera och så flera olika sorters ängsväxter i Kungsbacka stad. Det är svårt att anlägga blomsterängar på Kungsbackas lerjord och därför testar vi ett nytt sätt i Gullregnsparken på Hammerö tillsammans med Gunnebos YH-elever.

Ängsmark utvecklas allra bäst på väldränerad mager mark. I Kungsbacka har vi blöt, fet lera. I stället för att ändra markförhållanden och göra ett klassiskt underarbete för äng där man gräver ut och påför stora mängder sand så hyvlar vi av grässvålen och anlägger äng direkt på befintlig jord. På det sättet jobbar vi med naturen.

Samarbetet gör att Gunneboeleverna får öva på att anlägga äng, och vi i Kungsbacka får möjlighet att testa olika typer av sätt att anlägga äng. Sen ska vi följa detta under några år och se hur det utvecklas, vilka växter som trivs, vilka som dör. Om detta slår väl ut kan vi göra likadant på flera ställen i Kungsbacka och därmed öka den biologiska mångfalden, minska mängden arbetskrävande klippta gräsytor och skapa ett mer blomstrande Kungsbacka.