Sprudlande plantering vid Badhusparken

I Kungsbacka kommun kan du uppleva vackra blomsterkombinationer under vår, sommar och höst. Du ser planteringarna runt om i innerstaden, längs våra gågator och i våra rondeller.

Varje år planterar vi tusentals blommor och varje år har vi ett nytt tema för våra sommarblommor.

Vårblommor

I Kungsbacka välkomnar vi våren med vårblommor på olika platser runt om i staden. För att lättare hitta till dessa platser har vi gjort en lista som du kan ha som inspiration om du vill ta en stadspromenad i vårblommans tecken.

 • Kulturhusparken: markplantering med lök och urnor
 • Borgmästaregatan: urnor och broräckeslådor
 • Vallgatan: urnor
 • Stadshuset: markplantering och urnor
 • Storgatan: urnor
 • Badhusparken: markplantering med lök och urnor
 • Kungsbacka torg: urnor
 • Lindens torg: urnor

Vi har även lökplantering i några av våra rondeller, exempelvis:

 • Stora och lilla borgmästarrondellerna
 • Söderstadsrondellen
 • Norrpilsrondellen, korsningen Varbergsvägen/Blomstergatan

Läs mer om de olika parkerna: Parker och grönområden

Sommarblommor – nytt tema varje år

Under tre veckor i månadsskiftet maj-juni skiftar vi från vårflor till sommarflor , bland annat vid Fyren, stadshuset, längs Vallgatan, i Badhusparken samt i flera rondeller. Vi planterar många av våra växter i fyrkantiga och runda urnor utplacerade runt om i Kungsbacka centrum. De fyrkantiga urnorna är gjorda av aluminium och graverade med Sankta Gertrud.

De vackra kompositionerna med sommarblommor som smyckar staden varieras varje år. Varje år har vi ett nytt tema som genomsyrar alla sommarblomsplanteringar. Urnor och rabatter designas med inspiration från temat som beskriver färg, form och känsla. Färger, sorter och material väljs utifrån temat. Växtvalet görs redan i augusti-september året innan och året därpå levereras och planteras växterna så att urnorna och sommarblomsplanteringar kan smycka staden.

Återvinning av blommor

Vi lägger mycket kraft på att återvinna de blommor och växter som går att återvinna. När det gäller vårens blommor så tar vi upp lökarna och sparar de som går att spara till nästa år för att då återplanterar vi dem i gräsytor och slänter. Mycket av lökarna planterar vi i rondellen vid Willys. I våra planteringar har vi ofta olika slags perenner som är tacksamma då de går att återanvända i flera år.

Under vecka 20–24 byter vi ut vårblommorna till sommarblommorna. Även här försöker vi att återvinna så mycket växter som möjligt från tidigare år. Sommarens blommor står sedan ute till den första frosten. De växter som klarar första frosten återplanteras i planteringar eller tas upp och krukas in för att övervintra, vi har exempelvis en del cannor och pampasgräs som vi återbrukat i över 15 år.

De flesta av våra höstblommor går tyvärr inte att spara då de oftast torkar ut eller fryser sönder på grund av vädret. Det som går att spara sparar vi, exempelvis murgröna, alunrot och mindre vintergröna buskar som vi sedan återanvänder.

Säsongsblommor bidrar till biologisk mångfald

Förutom att blommorna som planteras ger färg, doft och grönska till innerstaden gynnar de den biologiska mångfalden. Blommorna blir en rik och varierad föda för pollinerande insekter såsom bin, fjärilar och humlor. Genom att använda säsongsväxter i offentliga utrymmen och trädgårdar i Kungsbacka kommun, kan vi alla bidra till att skapa en mer hälsosam och hållbar miljö för oss själva och för andra levande varelser.