Parker och grönområden

Vår i en park med blommor och grönt gräs

I Kungsbacka har du naturen mitt i stan. Här finns många olika parker, gröna ytor och praktfulla rabatter att uppleva. De gröna ytorna är självklara mötesplatser för lek och upplevelser. Några är arenor för evenemang och andra har unika konstverk att upptäcka.

Parker

Här finns parker av olika slag. En del parker är naturliga grönområden och andra är anlagda med prunkande rabatter och mängder av träd och buskar.

Badhusparken

Adress: 434 23 Kungsbacka. Närmaste hållplats är Kungsbacka station.
Tillgänglighet: anpassad för rullstol och barnvagn.
Faciliteter: WC, skötrum, grill, parkeringar och aktivitetsytor.

Badhusparken är en lummig oas i centrala Kungsbacka, mellan stadskärnan och resecentrum. Namnet kommer av att här fanns ett badhus under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Parken anlades i slutet av 1800-talet i samband med att järnvägen kom till staden. När Kungsbacka fick sin första vattenledning 1901 uppfördes ett badhus i parken. Även en fontän tillkom och skolbarn hjälpte till att plantera träd. Badhuset revs sedan i början av 1930-talet.

Gamla och nya träd

Många av träden som planterades när parken anlades står kvar än idag, men även nya träd har tillkommit och på senare år även slingrande sommarblomsrabatter. I parken finns fontänen Glädjens källa som omges av sittvänliga murar och i hörnet mot Östergatan finns en lekplats för barnen.

Rabatterna Solsidan och Skuggsidan

Vid undergången mot resecentrum finns två sluttande perennrabatter som kallas Solsidan och Skuggsidan. Här samsas olika perenner med träd och buskar.

Björkrisparken

Adress: Björkrisvägen. Närmaste hållplats är Hede eller Hedebrovägen.
Tillgänglighet: anpassad för rullstol och barnvagn.
Faciliteter: lekplats

I stadsdelen Björkris byggs och växer en ny stadsdelspark fram. Här har dagvattendammar och en slingrande bäck anlagts som tar hand om områdets regn- och smältvatten.

Lekplats

Centralt i parken invid Björkristorget finns en lekplats för de större barnen. Här finns bland annat ett stort klätternät.

Kolla åpark

Adress: Granitvägen/Hematitvägen, Kungsbacka. Närmaste hållplats är Kolla B eller Onyxvägen.
Tillgänglighet: anpassad för rullstol och barnvagn.
Faciliteter: WC, skötrum, grill, parkeringar och aktivitetsytor.

Kolla parkstad är en nybyggd stadsdel i Kungsbacka tätorts södra del. Stadsdelen innehåller cirka 1 100 bostäder, vilket innebär ungefär 3 300 invånare.

Dagvattendammar

De stora dagvattendammarna i parken samlar upp, renar och fördröjer regn- och smältvatten från området. Dammarna har flacka slänter vilket minimerar risken för att trilla i och gör det enkelt att ta sig upp och att få hjälp om olyckan ändå skulle vara framme.

Kulturhusparken

Adress: Borgmästaregatan 6, Kungsbacka. Närmaste hållplats är Kungsbacka station.
Tillgänglighet: anpassad för rullstol och barnvagn.
Faciliteter: WC, skötrum, grill, parkeringar och aktivitetsytor.

Kulturhuset Fyren ligger inbäddad i en blommande park med inslag av konst och lek.

Här finns vackra blommor och härlig grönska och en liten dansbana ut mot ån.

Provsitt Eric Therets stora granitstolar och se Kjell Lundbergs lekfulla betongfigurer. Barnen kan leka i båtskulpturen, hoppa mellan stenar eller tävla om vem som först hittar till labyrintens mitt eller lämna sina nappar i nappträdet.

Längs Borgmästaregatan står vackra trädmagnolior och parken har mängder av perenner och lökar.

Söderåparken

Adress: Kyrkogatan 1, Kungsbacka. Närmaste hållplats är Torget eller Varlaskolan B.
Tillgänglighet: anpassad för rullstol och barnvagn.
Faciliteter: WC, skötrum, grill, parkeringar och aktivitetsytor.

Söderåparken ligger där Kyrkogatan möter Nygatan, intill gångbron över Söderå till Aranäs stadsdel.

Parken invigdes 2011 och fick då ett lyft med nya träd och blomsterrabatter. Initiativet kom från den ideella föreningen Kungsbacka Trädgårdsvänner och arbetet gjordes i samarbete med kommunen, Kungsbacka Trädgårdsvänner, företag och skola. Olika företag sponsrade och elever från Aranäsgymnasiet göt bänkar och konstverk i betong som placerades ut i parken.

Utsmyckade elskåp

Våren 2013 gjordes etapp 2 av Söderåparkens samarbetsprojekt. Elever från Hedeskolan smyckade elskåp och hjälpte till med en ny entrérabatt vid Nygatan. Trafik & Utemiljö anlade en ny stig som sträcker sig från elskåpen vid gångbron och upp mot Nygatan och Lindens torg.

Hallabäcksparken

Adress: Varlavägen, Kungsbacka. Närmaste hållplats är OK, Kungsbacka.
Tillgänglighet: anpassad för rullstol och barnvagn.
Faciliteter: WC, skötrum, grill, parkeringar och aktivitetsytor.

Hallabäcksparken ligger mellan Varla och Hede industriområden, där Hallabäcken mynnar ut i Kungsbackaån.

Parken är idag ett ganska tomt och plant grönområde med få träd och omgärdas av industrier. Genom parken sträcker sig en gång- och cykelväg från Varlavägen upp mot Göteborgsvägen.

Utveckling

45 träd har placerats ut i Hallabäcksparken, men de har inte kunnat planteras direkt i marken eftersom området är vattensjukt. Därför har mindre kullar och upphöjningar anlagts där träden har planteras.

Under 2022 planerar vi för två eller tre inhägnader där får kan beta för att hålla landskapet öppet.

Kungsbackaskogen

Adress: 434 31 Kungsbacka. Närmaste hållplats är Kungsbacka Tingberget.
Tillgänglighet: anpassad för rullstol och barnvagn.
Faciliteter: parkering, toalett, naturlekplats med grillplats och frisbeegolfbana.

I centrala Kungsbacka ligger detta omtyckta skogs- och rekreationsområde med elljusspår.

I Kungsbackaskogen hörs ständigt fågelkvitter. Här kan du promenera, springa eller cykla längs cykelstigarna. För barnfamiljer finns en naturlekplats med grillplats som är belyst kvällstid. Intill lekplatsen finns en öppen gräsmatta för bollspel och picknick samt en frisbeegolfbana.

Belysningen i elljusspåret tänds klockan 05 och släcks 23 och det finns olika sträckor och svårighetsgrader att välja mellan. Toalett finns intill parkeringen och vid naturlekplatsen.

Frisbeegolf

Kungsbackaskogens discgolfbana har 9 hål. Det är en nybörjarvänlig bana som är öppen året om och är gratis att spela på. Ta med egna frisbees. Följ stigen vänster om Skogskapellet och ta vänster uppför kolerabacken.

Du hittar banskissen på www.discgolfpark.com Länk till annan webbplats..

Tjolöholms slottsträdgård

Utformningen av slottsträdgården och slottsparken vid Tjolöholms Slott var arkitekt Lars Israel Wahlmans mest prestigefyllda privata trädgårdsuppdrag.

Här kan du läsa mer om Tjolöholms slottsträdgård Länk till annan webbplats.

Sinnenas rabatt

Adress: Storgatan 20, Kungsbacka. Närmaste hållplats är Kungsbacka station.
Tillgänglighet: anpassad för rullstol och barnvagn.
Faciliteter: WC, skötrum, grill, parkeringar och aktivitetsytor.

Sinnenas rabatt ligger öster om järnvägen, vid undergången mot resecentrum. Rabatten består i huvudsak av perenner men också av prydnadsbuskar.

Hösten 2012 anlades andra delen av Sinnenas rabatt, mellan gångtunneln och Järnvägsgatan.

Alla våra sinnen

Tanken med planteringarna är att skapa en rabatt som kan upplevas med alla våra sinnen, lukt, syn, hörsel, känsel och smak. Här växer doftande buskrosor, prydnadsgräs som vajar i vinden, lammöron (Stachys byzantina Big Ears) med sitt silverludna bladverk och örter som stimulerar våra smaklökar.

Milda pastelltoner

Planteringen präglas av en färgskala i milda pastelltoner. På våren blommar den kaukasiska förgätmigejen (Brunnera macrophylla Betty Bowring) med sina vita blommor, likaså den doftande, vita hybridmagnolian (Magnolia x loebneri Merril) som blommar på bar kvist.

Lavendel (Lavandula angustifolia Hidcote Blue, rosor, kantnepeta (Nepeta faassenii Six Hills Giant, stäppsalvia (Salvia nemorosa Caradonna) och perovskia (Perovskia atriplicifolia Little Spire) är några av de växter som blommar under sommaren.

Många av växterna står sig långt in på hösten och bevarar sin prakt under hela året. Exempel på detta är bambu (Fargesia murieliae Bimbo) och buxbom (Buxus sempervirens) som är gröna året om.

Belysning

Planteringen kompletteras av effektbelysning, delvis för att framhäva vissa växter och naturstenar men också för att öka tryggheten i gångtunneln.

Örtagården

Adress: Storgatan 37, Kungsbacka. Närmaste hållplats är Kungsbacka station.
Tillgänglighet: anpassad för rullstol och barnvagn.
Faciliteter: WC, skötrum, grill, parkeringar och aktivitetsytor.

På ytan mellan Stadshuset och dess parkering ligger ett litet parkrum med örtagård, bikupa och äng. Här finns plats för en stunds vila. Välkommen in!

Njut av dofter, färger, fjärilar och alla möjliga små kryp och fåglar i en miljö som verkligen gynnar biologisk mångfald i sin enkelhet. Få inspiration till att göra din egen fjärilsrestaurang med trädgårdsörter eller kanske en vildblommande äng.

Utställningsbikupa

I parken finns en utställningsbikupa där man kan öppna locket och se bina arbeta. Bin och andra pollinerande insekter utför en mycket viktig tjänst genom pollinering av våra grödor och vilda växter. De spelar en oerhört viktig roll i att ge oss människor mat och att stödja ekosystemen och dess funktioner.

Idrottsparken

Adress: Kungsbacka sportcenter 5, Kungsbacka. Närmaste hållplats är Inlag.
Tillgänglighet: anpassad för rullstol och barnvagn.
Faciliteter: lekplats, skejtdel, pingisbord, utegym, grillplats, sittplats med möjlighet att ladda mobiltelefon och en scen.

Idrottsparken ligger mellan badhuset och ishallen i södra delen av Kungsbacka centrum.

Parken innehåller bland annat:

 • Skejtdel med bowl i betong samt streetytor med betongplattor.
 • Parkour
 • Utegym
 • Hinderbana
 • Lekplats med studsmatta, klätterställning, snurrlek och rutschkana
 • Balansbom och volträcke
 • Scen
 • Ytor för bollek
 • Pingisbord
 • Sittplatser med bord och grill
 • Sittplats med möjlighet att ladda mobilen
 • Hängmattor

Teaterparken

Teaterparken är ett park- och rekreationsstråk som ligger utmed Kungsbackaån i Aranäs stadsdel. I parken finns det klippta gräsytor som i öst ansluter till en asfalterad gång- och cykelväg som löper längs med ån. I närheten till parken finns det flera välbesökta plaster, exempelvis Aranäsgymnasiet, Kungsbacka teater, badhus, ishall och Idrottsparken. Förutom gräsytor finns både "Goplatsen" och en beachvolleyplan i parken.

Vi planerar för att inom en snar framtid utveckla parken. Du kan läsa mer om projektet och delta i vår enkätundersökning på sidan Utveckling av Teaterparken.

Fint året om

Varje år planterar vi tusentals vår-, sommar- och höstblommor runt om i kommunen: i rabatter, rondeller och i krukor. På vintern gör vi julfint och sätter upp vinterbelysning längs våra gator och torg. Vi sätter även upp ståtliga julgranar på Kungsbacka torg och i Badhusparken.