Odlingslotter och stadsodling

Blommande solrosor.

Just nu finns ett stort intresse av att odla inne i städer. Det finns inga koloniområden i kommunen, men i de centrala delarna av Kungsbacka finns odlingslotter och ytor för stadsodling där du kan odla egna växter och grönsaker.

Odlingslotter i centrala stan

Djäkne Odlarförening erbjuder odlingslotter Länk till annan webbplats. där du kan odla dina egna blommor, bär och grönsaker. Odlingslotterna ligger i Kungsbacka stad och du kan enkelt ta dig dit på egen hand eller åka kollektivt.

En odlingslott är främst avsedd för att odla grönsaker och blommor. Du kan också ha ett litet växthus på din lott som inte är större än tio kvadratmeter.

Odla mitt i stan

Längtar du efter att få stoppa ner händerna i jorden och njuta av nyskördat, fast du bor mitt i stan? Vi vill att fler ska upptäcka odlingsglädjen och engagera sig i sitt närområde. Vi hoppas att nya gröna mötesplatser ska växa fram på olika delar i staden.

Odlingarna gör stadsmiljön friskare och ger ett ökat växt- och djurliv. Grödan tar också upp koldioxid som motverkar den globala uppvärmningen.

Vilka ytor får man odla på?

Stadsodlingsprojektet har som mål att göra Kungsbacka vackrare och grönare och ser därför gärna att stadsodlingen sker på platser som inte är så grönskande idag.

Val av lämpliga odlingsytor görs utifrån förslag från intresserade odlarföreningar. Bedömning av platsens lämplighet utvärderas vid varje enskild förfrågan. Generellt gäller att området ska ligga minst 5 meter från allmän väg och minst 10 meter från närmsta bebyggelse.

Så här gör du om du vill odla i stan

Odlingsytorna i Kungsbacka väljs utifrån förfrågningar från odlarföreningar. Kommunen tecknar skötselavtal för odling på allmän plats med föreningar eller organisationer.

Att bilda en förening är inte svårt. Allt som krävs är en liten intresserad grupp som tillsammans bildar en styrelse. Styrelsen kommer överens om ett föreningsnamn, formulerar syftet med föreningen, skriver förslag till stadgar och bjuder in medlemmar.

Är du del av en organisation eller grupp och intresserad av att starta en stadsodling? Hör av dig!

Lämna intresseanmälan

Är du del av en organisation eller grupp och intresserad av att starta en stadsodling? Hör av dig till vårt kundcenter Kungsbacka direkt.